Universitetsprojekt i Bergen

Nyt Universitet i Bergen EnTek  er et nyt byggeri ved Universitetet i Bergen til udvikling af fremtidens energiløsninger. Byggeriet er en del af et landsdækkende klyngeprogram Norwegian Innovation Clusters (NIC), hvor EnTek indgår i klyngen Bergen Science City.

EnTek omfatter 17.500 m² til forskning og udvikling af fremtidens energiløsninger og er en del af udviklingsprogrammet Bergen Science City, som er et samarbejde mellem forskningsinstitutioner og erhvervsliv.

Byggeriet opføres på Nygårdshøyden og knyttes naturligt til byens netværk, akser og gadeløb og skaber øget tilgængelighed og forbindelse mellem Universitetet i Bergen og Bergen Centrum. Byggeriet bliver fælles mødepunkt og modtagelse/reception for hele Campus, og mellem bygningerne kommer en ny plads ”Forskerparken”.

EnTek indeholder ”state of the art” laboratorie-, undervisnings- og forskningsfaciliteter, der vil bringe Bergen i en førerposition inden for forskning i og udvikling af fremtiden energiløsninger.

EKJ projekterer VVS, ventilation, el samt energiforsyning og -forbrug for:

  • Laboratorier
  • Auditorium, undervisningsrum, fælles-områder med læsepladser m.m.
  • Kontorer
  • Møde- og grupperum
  • Ankomst/modtagelse
  • Kantine og kantinekøkken
  • Teknik- og driftsrum
  • Varemodtagelse
  • Cykelparkering i kælder
Kategorier:
Kunde: Universitetet i Bergen
Lokation: Bergen, Norge
Areal: 17.500 m2
Færdiggjort: 2017-2019
Arkitekt: Arkitema Architects AS og Arkitektgruppen Cubus AS