Storstrømsbroen

Storstrømsbroen – opførelse af ny, ca. 3,8 km lang bro over Storstrømmen.

Broen består af to kørespor til biler, en dobbeltrettet kombineret fodgænger- og cykelsti samt en dobbeltsporet jernbane. Derudover bygges der vejanlæg og banedæmninger på broens tilkørselsområder.

Ydelser udført på projektet

  • Myndighedskoordinering
  • Miljøkoordinering
  • Geoteknik
  • Sikkerheds- og interoperabilitetskoordinering
  • Arbejdsmiljøkoordinering
Kategorier:
Kunde: Vejdirektoratet
Lokation: Storstrømmen
Areal: 3,8 km
Færdiggjort: 2018-2023
Værdi: 4,1 mia. DKK