Skovhuset

Skovhuset – nybyggeri af 104 almene plejeboliger og servicecenter i Hillerød. Byggeriet er udført i Energiklasse 2015 og omfatter endvidere LAR-projekt for alt regnvand samt et 500 m2 grønt tag.

Plejecentret er opført dels som en 4 etages boligbygning med 96 plejeboliger, dels som en lavere 2 etages bygning med servicecenter og 8 plejeboliger til gerontopsykiatriske beboere.

Der er etableret separat indgang til de 104 boenheder direkte fra forpladsen. Dog kan indgangen til centret også anvendes som adgangsvej til boligerne.

Hver etage er opdelt i to afdelinger på hver 12 boliger, hvor hver afdeling udformes med fælles opholdsarealer, anretterkøkken m.v.

De fælles opholdsarealer er placeret som gennemgående rum, med lysindfald og opholdsaltaner/terrasser fra både sydøst og nordvest. Dette sikrer, at der altid er dagslys og udsyn til nærarealerne. Mellem de to afdelinger ligger afdelingskontorer, kontor for områdeledere, møderum, personaletoiletter, rengøringsrum m.v., udformet som et torv, hvor personalet er synligt for beboerne og besøgende.

EKJ’s ydelser omfatter projektering og fagtilsyn af VVS og el, herunder:

  • Stærk- og svagstrømsinstallationer
  • ABA-anlæg og varslingsanlæg
  • KNX-installationer (automatik for byg-ningsinstallationer)
  • Varmeanlæg
  • Brugsvandsanlæg
  • Ventilationsanlæg
  • Energirammeberegning
  • Indeklimasimuleringer
  • Miljørådgivningen omfattende vurdering af miljø- og naturmæssige forhold, LAR-løsninger for vandafledning, vurderinger i forhold til fredskovspligt og drøftelser med interesseorganisationer, herunder Danmarks Naturfredningsforening og Region Hovedstaden.

Se et udpluk af vores projekter her

Ydelser udført på projektet

Projektdetaljer

Kategorier:
Kunde: Lejerbo
Lokation: Hillerød
Areal: 8.274 m2 + 1.103 m2 kælder, 500 m2 grønt tag
Færdiggjort: 2011-2014
Værdi: 100 mio. DKK
Arkitekt: Vilhelm Lauritzen Arkitekter A/S

Referenceblad

Er du på udkig efter dygtige rådgivende ingeniører?