Sjællands Universitetshospital

Sygehuset i Køge skal gennemgå en omfattende udvidelse, der ved endt udbygning og ombygning vil samle regionens specialiserede behandlingsfunktioner samt forsknings- og undervisningsaktiviteter på én matrikel under navnet Sjællands Universitetshospital

Det nye supersygehus skal betjene hele regionen og fungere som akutsygehus for en tredjedel af regionens borgere. Regionens visioner for projektet er en arkitektonisk og funktionel løsning, der skal samle og integrere eksisterende bygning og nybyggeri i en kompakt, driftseffektiv og fleksibel enhed.

EKJ er i joint venture med det italienske ingeniørfirma Politecnica rådgiver for den italienske totalentreprenør Itinera på delprojekt TE01 omfattende opførelse af nye behandlings- og sengeafsnit i op til 10 etager. Alle sengestuer får udsigt til skov eller ud mod Køge Bugt.

EKJ’s ydelser omfatter blandt andet projektering af konstruktioner for forbindelsesbygning, radioterapibygninger, auditorium og helikopterlandingsplads.

Projektet tager afsæt i den eksisterende to etages bygning omkring vandrehallen, der blev opført i 1984. Ved nedtagning af de to eksisterende sengebygninger øst for vandrehallen, sikres optimal integration mellem nybyggeri og eksisterende bygninger, høj funktionel koncentration med korte transportafstande og yderligere udbygningsmuligheder for behandlingsfunktioner på grunden. Vandrehallen udvides og udgør universitetshospitalets nye strøg med centrale opholds- og fordelingsarealer, hvorfra der er adgang til alle funktioner.

Der bliver i projektet lagt vægt på moderne og robuste løsninger vedrørende energiforbrug, spildevand og regnvand.

Projektets bæredygtighed planlægges ud fra DNGB Guld-standard.

Ydelser udført på projektet

  • Myndighedsbehandling
  • Risikovurdering
  • Rådgivning om danske krav og normer
  • Konstrol af entreprenørens konstruktionsprojekt
  • Projektering af diverse konstruktioner
  • Geoteknik
  • Brandstrategi
  • Arbejdsmiljøkoordinering
  • Udarbejdelse af 3D-model af eksisterende bygning
  • Sikring af opfyldelse af DNGB-kravene
Kategorier:
Kunde: Region Sjælland
Lokation: Køge
Areal: 110.000 m2
Færdiggjort: 2018
Værdi: 2,1 mia. kr.