Sionsgade - etablering af ny daginstitution

Etablering af driftsaftale for de tekniske installationer for opnåelse af lavt energiforbrug og en høj funktionalitet af de tekniske installationer. Det gavner det termiske indeklima i ny kommunal, integreret daginstitution på 3.200 m² med plads til 320 børn, Energiklasse 2015

EKJ har ydet bygherrerådgivning for samtidig opførelse af 6 nye institutioner udført som letbyggeri på kommunale grunde.

I forbindelse med byggeriet af daginstitutionen på Sionsgade har EKJ endvidere været med til at udvikle et nyt energikoncept. Det gennemføres under en driftsaftale med totalentreprenøren.

Konceptet går ud på, at der i forlængelse af totalentrepriseaftalen om opførelse af institutionen er tilknyttet en driftsaftale for de tekniske installationer. Formålet er, at der også i den praktiske brug af bygningen opnås et lavt energiforbrug og en høj funktionalitet af de tekniske installationer. Samlet gavner dette det termiske indeklima i institutionen. Totalentreprenøren/driftsoperatøren bliver således målt på, hvorvidt bygningens energiforbrug ligger inden for det beregnede energiforbrug samtidig med, at der måles på CO2-niveau og temperatur i bygningen. Overordnet set er der fokus på, hvorvidt de opstillede mål for energi og indeklima opfyldes med de udførte installationer og klimaskærm. I testen indgår også en undersøgelse af, hvorvidt vores metode til at beregne det forventede energiforbrug i bygninger er god nok. Altså om teorien om energieffektivitet stemmer overens med den praktiske virkelighed. Herunder bygningens anvendelse og brugernes adfærd er væsentlige elementer.

Som en del af totalentreprenørens ydelser blev der i forbindelse med opførelsen af institutionen gennemført commissioning af de tekniske installationer.

Ydelser udført på projektet

Bygherrerådgivning omfattende:

  • Klargøring af grunde (forundersøgelser, nedrivning, miljøoprensning)
  • Programmering
  • Udbud, herunder prækvalifikation, konkurrence og kontrahering med totalentreprenører
  • Miljørigtig projektering, lavenergiklasse 2015
  • Projektgranskning alle faser
  • Grænsefladeafklaringer
  • Økonomi- og kvalitetsstyring
  • Fagtilsyn, aflevering og 1-års gennemgang
  • Nærværende energikoncept
Kategorier:
Kunde: Københavns Kommune, Børne- og ungeforvaltningen
Lokation: København
Areal: 3.200 m2
Færdiggjort: 2012-2017
Værdi: 70 mio. DK i alt