6 Daginstitutioner i København

Bygherrerådgivning, herunder udarbejdelse af program for daginstitutioner i København Kommune samt udbud i totalentreprise af seks nye, store, integrerede daginstitutioner udført som letbyggeri på kommunale grunde

I budget 2010 for Københavns Kommune blev det vedtaget, at Børne- og Ungdomsforvaltningen skulle etablere en række daginstitutioner udført som letbyggeri på kommunale grunde.

Ved letbyggeri forstås her byggeri, der som udgangspunkt er præfabrikeret, og som samles og apteres på byggepladsen for at give et hurtigere og billigere byggeri. Byggeriet er udført i lavenergiklasse 2015 i henhold til BR10.

Daginstitutionerne er etableret, hver med plads til 10–15 fleksible grupper, med bruttoetagearealer i størrelsesordenen 1.600–3.200 m².

EKJ har ydet bygherrerådgivning for samtidig opførelse af 6 nye institutioner. Bygherrerådgivningen omfatter klargøring af grunde (forundersøgelser, nedrivning, miljøoprensninger), programme-
ring, udbud, kontrahering, miljørigtig projektering, laveenergiklasse 2015, projektgranskning m.m. samt grænsefladeafklaringer i projekter med mange interessenter; BUF, Københavns Ejendomme, Økonomiforvaltningen, brugere mm.

Daginstitutionerne er:

  • Ragnhildgade, 50 mio. kr., 2.300 m2, 2010-2012
  • Grøndalsvænge Allé, 45 mio. kr. 2.300 m2, 2010-2012
  • Sundholmsvej, 30 mio. kr., 1.600 m2, 2012-2013
  • Amagerfælledvej, 30 mio. kr., 1.800 m2, 2012-2013
  • Sionsgade, 70 mio. kr., 3.200 m2, 2012-2017

Ydelser udført på projektet

Bygherrerådgivning omfattende:

   • Klargøring af grunde (forundersøgelser, nedrivning, miljøoprensning)
   • Programmering
   • Udbud, herunder prækvalifikation, konkurrence og kontrahering med totalentreprenører
   • Miljørigtig projektering, lavenergiklasse 2015
   • Projektgranskning alle faser
   • Grænsefladeafklaringer
   • Økonomi- og kvalitetsstyring
   • Fagtilsyn, aflevering og 1-års gennemgang
   • Nærværende energikoncept
Kategorier:
Kunde: Københavns Kommune, Børne- og ungeforvaltningen
Lokation: København
Areal: 12.800 m2
Færdiggjort: 2010-2017
Værdi: 250 mio. DK i alt
Arkitekt: Juul-Hansen Arkitekter A/S