Plejecenter Fjordstjernen

Opførelse i totalentreprise af Plejecenter Fjordstjernen ved Holbæk med 84 boliger, servicefaciliteter og genoptræningscenter for voksne med handicap og ældre med plejebehov. Byggeriet overholder lavenergiklasse 2015 gennem implementering af en passiv designstrategi og etablering af solcelleanlæg.

Det samlede areal udgør 11.233 m², heraf 9.784 m² boliger, trænings- og sundhedscenter, produktionskøkken (200 m²) m.v. samt 1.839 m² parkeringskælder.

Energibehovet er reduceret gennem en passiv designstrategi baseret på optimering af isoleringstykkelser, vindueskonstruktioner, ventilation med effektiv varmegenvinding, føring af installationer inden for klimaskærmen, etablering af solcelleanlæg m.v. for at kunne overholde lavenergiklasse 2015.

EKJ projekterede konstruktioner, vvs og el samt installation af 3 elevatorer fra dispositionsforslagsniveau til og med hovedprojekt.

Konstruktioner – Bygningen er udført med pælefunderede fundamentsbjælker og bærende elementer af beton.

VVS – Herunder projekterede EKJ:

 • Kloak
 • Afløb og sanitet
 • Brugsvandsanlæg
 • Varmeanlæg

 

El – Herunder projekterede EKJ:

 • Terræn, herunder ledninger i terræn og Vej- og pladsbelysning
 • Solcelleanlæg
 • Lavspændingsanlæg – hovedforsyning
 • Stærkstrømsanlæg, herunder tavler og fordelingsanlæg, føringsveje med vide-re
 • Belysningsanlæg, herunder styring, lysdæmpning og LED belysning
 • Elektronik og svagstrømsanlæg, herunder kaldeanlæg, porttelefon, telefon- og teleslyngeanlæg, dataanlæg og fællesantenneanlæg
 • Sikringsanlæg, herunder Adgangskontrol (ADK) og tyverialarm (AIA)

Ydelser udført på projektet

 • El-installationer inkl. terrænbelysning
 • Konstruktioner
 • VVS-installationer
 • Granskning af ventilationsprojekt
 • Elevatoranlæg
 • Projektopfølgning for entreprenøren
Kategorier:
Kunde: Fjordstjernen Boliger og Sundhedscenter A/S
Lokation: Holbæk
Areal: 11.233 m2
Færdiggjort: 2014-2015
Værdi: 165 mio. DKK
Arkitekt: P+P Arkitekter