Nyt OUH og Nyt Sund

EKJ har som medlem af konsortiet Medic OUH deltaget i projekteringen af alle ingeniørdiscipliner for bygninger, byggemodning/infrastruktur samt miljøaspekter for det nye Odense Universitetshospital OUH samt Nyt Sund – en bygning til forskning og undervisning.

Samlet set er der tale om nybyggeri af i alt 250.000 kvm bygninger, heraf er 25.000 kvm psykiatri og 50.000 kvm Nyt Sund. Nyt Sund skal huse Det Sundhedsvidenskabelige Fakultets aktiviteter, vil koble Nyt OUH med det eksisterende SDU. Det store bygningskompleks er enestående på dansk grund, idet et helt universitet og et universitetshospital bygges sammen. Det er kun set få steder i verden, og det vil give helt ekstraordinære forhold for forskning, uddannelse og innovation inden for især sundhedsområdet.

Projektet har også omfattet byggemodning af 80 hektar landbrugsjord samt etablering af 2,8 km veje, letbanetracé samt vandelement langs eksisterende vandløb.

Læs her om vores indsats med skabelse af vandelementet. 

OUH omfatter behandlingsområder, billediagnostik og stråleterapi, laboratorier og intensiv, sengebygninger m.v.

EKJ er medlem af konsortiet Medic OUH og har indgået i den daglige projektledelse for konsortiets projektteam, herunder etablering af fælles projektkontor, opbygning af projektledelsens supportfunktioner for samlet økonomistyring, risikostyring, planlægning og tidsplaner, afrapportering, kvalitets- og miljøledelse og strategi/plan for kontraktkompleks og udbud.

  • EKJ bidrog herudover, i samarbejde med det øvrige ingeniørteam, med projektering indenfor alle ingeniørdiscipliner: Konstruktioner, vvs, ventilation, el og energirådgivning.
  • EKJ havde ansvaret for bæredygtighedsledelse på OUH med henblik på en eventuel certificering efter bæredygtighedsledelses og -certificeringssystemet DGNB.
  • EKJ har endvidere udarbejdet VVM-redegørelse og miljørapport for det samlede byggeri og projekteret byggemodning og infrastruktur på de 80 ha tidligere landbrugsjord.

Projektet er efter juli 2017 overgået til at skulle færdigprojekteres og udføres i totalentreprise. EKJ har været projekteringsleder for ingeniørdelen til og med færdiggørelse af projektforslag.

Fakta om Medic OUH

Konsortiet Medic OUH består af KHR Arkitekter A/S, White Arkitekter A/S, White Arkitekter AB, Dall& Lindhardtsen A/S, Schønherr, WSP Sverige AB, EKJ Rådgivende Ingeniører A/S, Oluf Jørgensen A/S samt en række underleverandører.

Ydelser udført på projektet

  • Projekteringsledelse, herunder Tidsstyring, Økonomistyring og Risikostyring
  • Projektering af konstruktioner, VVS, ventilation, el samt byggemodning, infrastruktur og klimasikring
  • Ansvarlig for VVM-redegørelse og miljørapport

Er du på udkig efter dygtige rådgivende ingeniører?