Nyt OUH og SUND

Ved projektet Nyt OUH og SUND er EKJ medlem af konsortiet Medic OUH og deltager i projekteringen af alle ingeniørdiscipliner for bygninger, byggemodning/infrastruktur samt miljøaspekter ved projektering af det nye Odense Universitetshospital OUH og Sundhedsvidenskabeligt Fakultet SUND.

Nybyggeri af i alt 250.000 m² bygninger, heraf er 25.000 m² psykiatri og 50.000 m² Sundhedsvidenskabeligt Fakultet. Endvidere byggemodning af 80 ha landbrugsjord og etablering af 2,8 km veje, letbanetracé samt vandelement langs eksisterende vandløb. Byggeriet forventes forberedt for at kunne certificeres efter DGNB. Energiklasse 2020.

EKJ bidrager, i samarbejde med det øvrige ingeniørteam, med rådgivning inden for alle ingeniørdiscipliner; Konstruktioner, VVS, ventilation, el og energirådgivning. For SUND delen af projektet er EKJ projektchef samt projekteringsleder for ingeniørdelen af projektet.

EKJ har ansvar for bæredygtighedsledelse og -certificering på OUH efter det nye danske bæredygtighedsledelses og -certificeringssystem DGNB. Bæredygtighedsledelsen på Nyt OUH omfatter derfor alle områder af bæredygtighed: Miljø, klima og energi, social bæredygtighed og økonomisk bæredygtighed. Desuden vurderes projektets tekniske kvalitet på en række parametre, ligesom selve processen i hele projektets forløb vurderes. Hospitalet udføres i øvrigt til Bygningsklasse 2020, med de skrappeste danske energikrav i henhold til det danske bygningsreglement, herunder etableres ca. 10.000 m² solceller.

EKJ har endvidere udarbejdet VVM-redegørelse og miljørapport for det samlede byggeri og projekterer byggemodningen af de 80 ha landbrugsjord, herunder etablering af forsyningsledninger og kloak, 2,8 km veje, letbanetracé, vandelement langs eksisterende vandløb med videre.

Ydelser udført på projektet

 

Konsortiet Medic OUH:
KHR Arkitekter A/S, White Arkitekter A/S, White Arkitekter AB, Dall & Lindhardtsen A/S, WSP Sverige AB, EKJ Rådgivende Ingeniører A/S, Oluf Jørgensen A/S samt en række underleverandører.

Projektdetaljer

Kategori:
Bygherre: OUH: Region Syddanmark - SUND: Bygningsstyrelsen
Placering: Odense
Areal: 250.000 m2
Byggeperiode: 2012-2021

Referenceblad

Er du på udkig efter dygtige rådgivende ingeniører?