Naturcenter Amager Strand

Naturcenter Amager Strand er et helårsudflugtsmål for de 0-10 årige, hvor der med læring og leg kan formidles viden om Øresund og strandnaturen, og Den Blå Foreningsby – bygninger til opbevaring af grej og udstyr for foreninger med aktiviteter til vands eller til lands på Amager Strand.

De 3 bygninger er formet efter vind og vejr, og skaber med sine knækkede vinkler mulighed for læ og ophold på en blæsende dag. Bygningerne er funderet på indpumpet sandfyld, terrændæk er direkte funderet på gruspuder, vægge er udført som bindingsværksvægge og tag som tagkonstruktion med synlige limtræsbjælker. På tage er der etableret grønt tag med strandplanter.

EKJ har projekteret konstruktioner, VVS, ventilation, el, jordvarmeanlæg, solcelleanlæg og saltvandsanlæg for akvarier og vandborde samt varetaget byggeledelse, arbejdsmiljøkoordinering B og fagtilsyn.

Naturcenteret (2 bygninger)
Bygning 1 (265 m²) er selve naturcentret med undervisningsfaciliteter som akvarier, ”vandborde”, arbejdsborde, mikroskoper, udendørs vandniche mv. Bygning 2 (116 m²) indeholder depoter til både og undervisningsgrej samt omklædning/bad og teknikrum.

Den Blå Foreningsby (1 bygning)
Bygningen (120 m²) indeholder depotplads til grej og udstyr, hvor foreninger kan leje sig ind, og hvor møde- og opholdsrum udgøres af en overdækket træterrasse, orienteret mod Øresund.

I naturcenteret er der etableret et solcelleanlæg på tag samt et jordvarmeanlæg, som leverer varme til omklædning/bad i depotbygningen samt varmt vand til begge bygninger. Jordvarmeanlægget er etableret på strandsiden af bygningerne, hvor slanger er gravet 1,2 m ned under terræn og ført over til teknikrummet i depotbygningen.

Ydelser udført på projektet

  • Projektering af konstruktioner, VVS, kloak, el, saltvandsteknik, jordvarmeanlæg og solcelleanlæg
  • Udbud
  • Fagtilsyn
  • Byggeledelse
  • Arbejdsmiljøkoordinering B

 

Særlige fokusområder i ingeniørrådgivningen

  • Vandteknik for vandborde
  • Solceller
  • Jordvarme
  • Grønt tag

Projektdetaljer

Kategori:
Bygherre: Københavns Kommune, BUF
Placering: København
Areal: 380 m2
Byggeperiode: 2012-2015
Værdi: 5 mio.
Arkitekt: JJW Arkitekter

Referenceblad

Er du på udkig efter dygtige rådgivende ingeniører?