Naturcenter Amager Strand

Naturcenter Amager Strand er et helårsudflugtsmål for de 0-10 årige, hvor der med læring og leg kan formidles viden. Her læres der om Øresund og strandnaturen, og Den Blå Foreningsby – bygninger til opbevaring af grej og udstyr for foreninger med aktiviteter til vands eller til lands på Amager Strand.

De 3 bygninger er formet efter vind og vejr, og skaber med sine knækkede vinkler mulighed for læ og ophold på en blæsende dag. Bygningerne er funderet på indpumpet sandfyld, terrændæk er direkte funderet på gruspuder, vægge er udført som bindingsværksvægge og tag som tagkonstruktion med synlige limtræsbjælker. På tage er der etableret grønt tag med strandplanter.

EKJ har projekteret konstruktioner, VVS, ventilation, el, jordvarmeanlæg, solcelleanlæg og saltvandsanlæg for akvarier og vandborde samt varetaget byggeledelse, arbejdsmiljøkoordinering B og fagtilsyn.

Naturcenteret Amager Strand (2 bygninger)
Bygning 1 (265 m²) er selve naturcentret med undervisningsfaciliteter som akvarier, ”vandborde”, arbejdsborde, mikroskoper, udendørs vandniche mv. Bygning 2 (116 m²) indeholder depoter til både og undervisningsgrej samt omklædning/bad og teknikrum.

Den Blå Foreningsby (1 bygning)
Bygningen (120 m²) indeholder depotplads til grej og udstyr, hvor foreninger kan leje sig ind, og hvor møde- og opholdsrum udgøres af en overdækket træterrasse, orienteret mod Øresund.

I naturcenteret Amager Strand er der etableret et solcelleanlæg på tag samt et jordvarmeanlæg, som leverer varme til omklædning/bad i depotbygningen samt varmt vand til begge bygninger. Jordvarmeanlægget er etableret på strandsiden af bygningerne, hvor slanger er gravet 1,2 m ned under terræn og ført over til teknikrummet i depotbygningen.

Ydelser udført på projektet

  • Projektering af konstruktioner, VVS, kloak, el, saltvandsteknik, jordvarmeanlæg og solcelleanlæg
  • Udbud
  • Fagtilsyn
  • Byggeledelse
  • Arbejdsmiljøkoordinering B

 

Særlige fokusområder i ingeniørrådgivningen

  • Vandteknik for vandborde
  • Solceller
  • Jordvarme
  • Grønt tag
Kategorier:
Kunde: Københavns Kommune, BUF
Lokation: København
Areal: 380 m2
Færdiggjort: 2012-2015
Værdi: 5 mio. DKK
Arkitekt: JJW Arkitekter