Københavns Kommune - klumpudbud

Københavns Kommune – klumpudbud  – omhandler rammetale om teknisk rådgivning og bistand vedrørende ingeniørarbejder i forbindelse med drifts- og vedligeholdelsesopgaver i kommunale ejendomme, hvoraf mere end halvdelen er bevaringsværdige

EKJ har i perioden 2013-2017 haft rammeaftaler med Københavns Kommune, Københavns Ejendomme, FF6 om teknisk rådgivning og bistand vedrørende renoveringsarbejder i forbindelse med drifts- og vedligeholdelses i kommunale ejendomme omfattende børneinstitutioner, bosteder, kulturhuse og idrætsfaciliteter med videre.

EKJ’s ydelser under rammeaftalen omfatter projekt- og projekteringsledelse, projektering af opretningsarbejder, konstruktioner, VVS, el og miljøscreening og -sanering, udbud og kontrahering samt fagtilsyn, bygeledelse og arbejdsmiljøkoordinering.

I forbindelse med udførelse af arbejder på byggesagerne har EKJ udført forundersøgelser for miljøkritiske stoffer som PCB, asbest, bly m.v. i bygningsdele og gennemført miljøsanering, hvor der er fundet forekomster af miljøkritiske stoffer.

Mere end halvdelen af de renoverede bygninger er bevaringsværdige.

De vundne udbud omhandler renovering med henblik på opfyldelse af sikkerheds- og myndighedsmæssige krav:

 • Klumpudbud 2014, 21 delsager
 • Klumpudbud 2015, 17 delsager
 • Klumpudbud 2016, 26 delsager
 • Klumpudbud 2017, 23 delsager

Ydelser udført på projektet

 • Projekteringsledelse
 • Koordinering med brugere
 • Projektering af opretningsarbejder, konstruktioner, VVS, ventilation og el
 • Miljøundersøgelser med evt. efterfølgende miljøsanering (PCB, asbest, bly mv.)
 • Arbejdsmiljøkoordinering P
 • Udbud og kontrahering
 • Fagtilsyn og byggeledelse
 • Aflevering
 • 1-års gennemgang
Kategorier:
Kunde: Københavns Kommune - klumpudbud
Lokation: København
Areal: 86 byggesager
Færdiggjort: 2014-2017
Værdi: 0,1 - 15 mio kr./pr. projekt