HUSET-KBH

HUSET-KBH. Helhedsrenovering af Danmarks ældste kulturhus under rammeaftale DSPPLUS med Københavns Kommune, Byggeri København, hvor målet er, at en styrket dialog mellem samarbejdsparterne vil føre til endnu bedre løsninger i byggeriet, øget bygbarhed, færre fejl og lavere omkostninger.

Helhedsrenovering af kultur- og koncerthuset ”HUSET” i Magstræde, hvor der afholdes ca. 1000 årlige arrangementer fordelt på 7 forskellige scener. Endvidere forefindes flere spisesteder med dertil hørende køkken samt servicefaciliteter for ansatte og brugere.

Bygningskomplekset består af tre bygninger, heraf er to fredede, fra henholdsvis 1732 (bindingsværk), 1890 (murværk) og 1900 (Danmarks første betonhus), i alt 4.500 m².

Helhedsrenoveringen har mange interessenter, herunder de interne spille- og spisesteder samt mere end 20 foreninger/arrangører.

Det er målet med helhedsrenoveringen af HUSET-KBH at sikre den bygningsmæssige levetid langt ud i fremtiden, samtidig med at brugerne oplever en væsentlig forbedring af funktionerne i
huset.

Renoveringens omfang tilpasses brugerafklaring, anlægsbevilling og prioriteringen:
1. Prioritet: Klimaskærm
2. Prioritet: Installationer
3. Prioritet: Indvendige arbejder – Publikumsarealer (især servicearea-ler)
4. Prioritet: Indvendige arbejder – Administrationsarealer/Øvrige arealer

Projektet udføres under rammeaftalen DSPPLUS med Københavns Kommune, Byggeri København, Rørbæk & Møller arkitekter og Jakon A/S.

Herunder udføres tilbygning, nybygning, renovering samt energitiltag for stadions og idrætsanlæg, biblioteker, museer, døgninstitutioner, pleje- og botilbud, administrationsbygninger samt byggeri for behandling af stofmisbrugere mv.

Ydelser udført på projektet

  • Part i Operationel Ledelse og Styregruppe i Partnerskabet med Byggeri København (ByK)
  • Projekt- og projekteringsledelse
  • Projektering, af Konstruktioner, VVS, Ventilation, El m.m
  • Miljøscreening og -sanering
  • Energirådgivning
  • Bæredygtighed
  • Fagtilsyn og projektopfølgning
Kategorier:
Kunde: Københavns Kommune, Byggeri København
Lokation: København
Areal: 4.500 m2
Færdiggjort: 2017-2020
Arkitekt: Rørbæk og Møller Arkitekter

Er du på udkig efter dygtige rådgivende ingeniører?