Horsegaard: Et børnehus i træ med indbygget historie

Hvor der før lå en slægtsgård i Galten, vil der snart vokse et børnehus frem. Det bliver bygget efter den frivillige bæredygtighedsklasse – og med nogle af gårdens gamle mursten integreret.

EKJ er totalrådgiver på opførelsen af et Børnehuset Horsegaard med plads til 165 børn i Galten i Skanderborg Kommune. Det skal imødekomme det stigende behov for vuggestue- og børnehavepladser i området.

Børnehuset bliver opført, hvor gården Horsegaard har ligget siden 1600-tallet, og det er planen, at gårdens særlige historie skal integreres i det nye børnehus.

Skanderborg Kommune har derfor sikret, at en række af murstenene fra den oprindelige gård er blevet bevaret under nedrivningen, så de kan blive genbrugt i det kommende børnehus. På samme vis vil nogle af pigstenene fra den gamle gårdsplads også blive genbrugt på børnehusets udearealer.

Bygning i træ sparer beton

Skanderborg kommune har stort fokus på bæredygtighed i opførelsen af det nye børnehus, der skal leve op til den frivillige bæredygtighedsklasse.

Det betyder blandt andet, at der er særligt fokus på valget af byggematerialer, og derfor skal såvel den bærende konstruktion som bygningens ydervægge opføres i træ, der er et langt mere bæredygtigt materiale end eksempelvis beton. Det er stadig forholdsvist nyt at lave de bærende konstruktioner i træ, men EKJ har gode erfaringer med det fra andre børneinstitutioner som fx Dyrehaven og Skovsgård Hotel i Nordjylland.

”Skanderborg Kommune har et stærkt fokus på bæredygtighed, og det kommer til at skinne igennem i alt fra materialevalget til den automatiske styring af energien i børnehuset, hvor der eksempelvis bliver skruet ned for varmen, når der er mange børn samlet på stuen, eller når temperaturen stiger udenfor,” siger Kenneth Andersen, projektleder i EKJ.

Fundering på fede lerlag

I bæredygtighedens navn har EKJ også kigget særdeles godt på jordbundsforholdene i området for at se, hvor mange af de eksisterende træer i gårdens gamle kastanjealle, det kan bevares, når børnehuset skal bygges. Et kig i jorden afslørede også, at der er tale om lerholdige jordlag i form af “fedt ler”, og det betyder, at børnehuset skal funderes lidt dybere for at undgå fremtidige sætningsskader, som kan komme, når jorden tørrer ind.

Udover et hus med plads til 45 vuggestuebørn og 125 børnehavebørn vil der også bliver knyttet et stort udeområde til børnehuset. Derudover kan børnene se frem til at få hjemmelavet mad fra Horsegaards eget produktionskøkken, der bygges i tilknytning til børnehuset.

Tak for lån af billeder til Pluskpontoret Arkitekter . 

“Skanderborg Kommune har et stærkt fokus på bæredygtighed, og det kommer til at skinne igennem i alt fra materialevalget til den automatiske styring af energien i børnehuset, hvor der eksempelvis bliver skruet ned for varmen, når der er mange børn samlet på stuen, eller når temperaturen stiger udenfor.”

Kenneth Andersen, projektleder i EKJ