GN Store Nord - nyt domicil

Nyt domicil for GN Store Nord omfattende 12.000 m² nybyggeri og 18.000 m² ombygning af eksisterende kontorarealer og produktionsarealer.

Den overordnede idé har været at skabe et sammenhængende og fleksibelt bygningsanlæg, der åbner mulighed for samarbejde og vidensdeling på tværs af virksomhedens divisioner og afdelinger.

GN Store Nord var ved projektets igangsætning et firma i udvikling og ønskede derfor ikke at låse indretningen fast på en masse kvadratmeter. Derfor blev en høj grad af fleksibilitet nøgleord for hele projektet. Bygherren ønskede for eksempel at bruge flere penge på udlægning af installationer, så fremtidige ændringer var mulige, ligesom også væggene og indretningen kan rykkes rundt uden store bygningsmæssige ændringer.

Midtpunkt for den store ombygning – et 1.800 m² stort glasoverdækket atrium etableret i en eksisterende gårdhave – er klimastyret primært ved naturlig ventilation, og indeholder blandt andet et cirkulært auditorium og transparente mødebokse.

Den nyetablerede bygning for administration og udvikling har ligeledes et stort atrium åbent mod storrumskontorerne. Også her er indeklimaet reguleret ved hybridventilation – en kombination mellem naturlig og mekanisk ventilation.

Under projekteringen er der arbejdet intensivt med indeklimavurderinger generelt, herunder sikring af tilstrækkelige og acceptable lyd og lysforhold for alle arbejdspladser.

Geometrisk komplicerede stålkonstruktioner i atrierne er projekteret ved hjælp af 3D optegning som efterfølgende er brugt som grundlag for detaljerede beregninger.

I områder med begrænsede pladsforhold, og deraf komplicerede føringsveje, er alle installationer ligeledes projekteret i 3D.

Ydelser udført på projektet

      • Projektering af konstruktioner, VVS, el
      • Fagtilsyn og projektopfølgning

Projektdetaljer

Kategori:
Bygherre: GN Store Nord
Placering: Ballerup
Areal: 12.000 m2
Byggeperiode: 2005-2007
Arkitekt: Nobel Arkitekter A/S

Referenceblad

Er du på udkig efter dygtige rådgivende ingeniører?