Brovst skole

Brovst Skole – omfattende udvidelse og opgradering med fleksible undervisningsmiljøer og energirenovering
Brovst Skole gennemgik en omfattende udvidelse og opgra­dering.Skolen har, i flere etaper, gennemgået udvidelse og ombyg­ning til fleksible undervisningsmiljøer, nyt læringscenter og faglokaler samt fået udført energirenovering m.v.

Ombygninger, tilbygninger og nybygninger har omfattet 2.500 m2 faglokaler, 2.300 m2 indskoling og sløjdlokale, 2.300 m2 mellemtrin og udskoling, samt yderligere 5.000 m2 faglokaler og mediatek, 400 m2 biologi- og geografilokaler foruden loka­ler til skolefritidsordning.

EKJ Lindgaard udførte endvidere registreringer og deltog i forundersøgelser i forhold til PCB, asbest, skimmelsvamp og indeklimaforhold.

De ingeniørmæssige ydelser i forhold til FRI’s ydelsesbeskrivelser om byggeri og planlægning omfattede projektering, dispositionsforslag, projektforslag, myndighedsprojekt, hovedprojekt, -opfølgning, udførelse og fagtilsyn. Derudover brandsikringsinstallationer, energiforbrug, termisk indeklima, lyd- og akustisk indeklima og “som udført”-dokumentation.

Ydelser udført på projektet

  • Projektering af konstruktioner, VVS-installationer, Ventilation og El-installationer
  • Projektopfølgning
  • Fagtilsyn
Kategorier:
Kunde: Jammerbugt Kommune
Lokation: Brovst
Areal: 13.000 m2
Færdiggjort: 2010-2014
Værdi: 65 mio. DKK