Bostedet Strandberg

Bostedet Strandberg består af 18 almene ungdomsboliger fordelt i tre separate boenheder for unge med autisme, hvor nøgleordene er hjemlighed, fleksibilitet og tilgængelighed

Projektet omfatter 18 boliger fordelt i tre separate boenheder med fællesrum udformet med udgangspunkt i de tre elementer:

 • Mennesket
 • Stedet
 • Funktionen

Mennesket/målgruppen er unge mennesker med autisme.

En boenhed består af seks boliger med tilhørende fælles køkken- og opholdsarealer samt et personaleafsnit.

Boligerne er grupperet omkring et velbelyst gangforløb, der gør det enkelt og trygt at orientere sig.

Mod syd er hovedindgangen med adgangstrapppe og elevator. Vindfanget med dobbelte glasdøre trækker lys ind i gangen. Dørautomatik på de dobbelte fløjdøre sikrer nem adgang. Mod nord afsluttes gangforløbet af flugtvejstrappen.

Dobbelte fløjdøre i glas sikrer adgang direkte til det fri og den nye tværgående forbindelsessti.

På øverste etage er suppleret med ovenlys.

Opført som energiklasse 2015 (iht. Bygningsreglementet 2015)

Ydelser udført på projektet

 • Projektering af:
  • Konstruktioner
  • VVS
  • Ventilation
  • Kloak
  • El-installationer
  • CTS
  • Elevator
 • Drifts-, kontrol- og vedligeholdsplan
 • Projektgennemgang efter udbud
Kategorier:
Kunde: Lyngby-Taarbæk Kommune
Lokation: Lyngby
Areal: 1.864 m2
Færdiggjort: 2012-2014
Værdi: 23 mio. DKK
Arkitekt: TNT Arkitekter