Almene handicapboliger i Slagelse

Etablering af almene handicapboliger i Slagelse

Installationer og klimaskærm er designet ud fra viden om lavenergibyggeri og passivhuse, med det formål at optimere termisk indeklima og minimere energiforbrug og øvrige udgifter til drift og vedligehold. Miljørigtig projektering blev tænkt ind i alle faser af projektforløbet.

Følgende elementer blev overvejet anvendt i fornødent omfang:

  • Minimering af elforbrug konsekvent til belysning mv.
  • Aktiv og passiv solvarme
  • Varmelagring i konstruktioner
  • Balanceret ventilation med meget høj varmegenvindingsgrad, fjernelse af overflødig ventilation og behovsstyring af ventilation af fællesområder
  • Genbrug af regnvand hvor muligt og rentabelt (spejlbassin, havevanding)
  • Systematisk minimering af varmetab fra bygningen og øget tætning af bygning
  • Varmetab fra installationer tilføres indenfor klimaskærmen
  • Byggematerialer vælges også efter kriterier for bæredygtighed

   

Halseby i Korsør Nybyggeri af 24 almene handicapboliger til borgere med fysiske og psykiske handicaps, udformet som to bomiljøer med fællesarealer og en servicebygning.

Parkvænget, Skælskør Nybyggeri af 20 almene handicapboliger til borgere med fysiske og psykiske handicaps, udformet som to bofællesskaber med fællesarealer og en servicebygning.

Vemmelev, Slagelse Nybyggeri af 20 almene handicapboliger til borgere med fysiske og psykiske handicaps, udformet som institutionsbyggeri, samt to fælleshuse og en servicebygning.

Ydelser udført på projektet

 • Projektering af:
  • El
  • Konstruktioner
  • VVS
 • Energieffektivisering
 • Fagtilsyn
Kategorier:
Kunde: Slagelse kommune
Lokation: Korsør, Skælskør og Slagelse
Areal: 1.910 m2 / 1.780 m2 / 1.600 m2
Færdiggjort: 2011-2014
Værdi: 61 mio. DKK
Arkitekt: Virumgaard Arkitekter A/S