Miljø

Miljø

EKJ’s miljøafdeling varetager rådgivningen af alle miljø- og miljøkoordineringsmæssige aspekter i planlægnings-, projekterings- og anlægsfasen. Afdelingen arbejder bl.a. med beskyttelse af grundvandsressourcer, forurenet jord og grundvand, VVM-vurderinger, klimatilpasning/LAR, arbejdsmiljøkoordinering, miljørigtig projektering samt livscyklusanalyser og miljøvaredeklarationer.

Afdelingens faglige sammensætning afspejler en multidisciplinær tilgang til det meget brede miljøområde, hvor opgaverne ofte løses af tværfaglige team bestående af geologer, geografer, biologer, ingeniører og miljøteknikere.

Vi søger altid at afstemme vores ydelser til kundens behov, og afklarer på et tidligt tidspunkt bygherrens forventninger til opgavenskvalitet, omfang, tidsplan og økonomi, og vi bestræber os herefter på, at vi når projektets mål inden for de aftalte rammer.

VI TILBYDER YDELSER INDENFOR:

KONTAKT

p1

CHRISTINA LINDSKOV

Afdelingsleder, Miljøafdelingen
Tlf: (+45) 51 26 17 83
Mail: cli@ekj.dk

Læs mere om afdelingen

Vi har udarbejdet en lille folder, hvor du kan læse mere om afdelingen, og hvilke projekter vi har arbejdet med.