GDPR

EKJ's persondatapolitik

Persondatapolitik – kunder og samarbejdspartnere

Nedenfor ser du en beskrivelse af, hvordan vi håndterer dine personoplysninger. Vi behandler dine personoplysninger jf. retningslinjerne i EU’s databeskyttelsesforordning.

Oplysninger om dataansvarlig

Firma: EKJ Rådgivende Ingeniører AS
CVR-nummer: 83175419
E-mail: info@ekj.dk
Telefon: 33 11 14 14
Adresse: Blegdamsvej 58, 2100 København Ø

Brug af personoplysninger
Dine oplysninger indsamles og behandles som led i kunderelation og/eller i kraft af vores samarbejde.

Typer af personoplysninger

Vi behandler almindelige personoplysninger som fx:

 • CVR-nummer
 • Navn
 • Adresse
 • Kontaktdata
 • Ejerforhold
 • Kontonummer

Behandlingsgrundlag
Vi behandler dine oplysninger på baggrund af følgende:

 • Opfyldning af kontrakt, samarbejdsaftale mv.
 • Overholdelse af gældende lovgivning
 • Tilstrækkelig legitim interesse/lovhjemmel
 • Samtykke
 • Nødvendighed for opfyldelse af aftale

Opbevaring af personoplysninger

Vi opbevarer alle data der indsamles sikkert og fortroligt. Oplysninger vil blive opbevaret elektronisk og/eller fysisk. Det vil udelukkende være personer med en saglig grund, der har adgang til oplysninger.

Ved ophør af kunde/samarbejdsforholdet vil vi tage stilling til hvilke oplysninger vi fortsat beholder, og hvilke vi sletter. Som udgangspunkt beholder vi alle oplysninger i fem år efter ophørt samarbejde til udgangen af den på gældende år, hvor de så automatisk slettes. Dette vil altid være tilfældet med mindre andet er aftalt, eller der er lovhjemmel til at beholde data længere.

Kilder
Sådan indsamler vi personoplysninger om dig:

 • Direkte fra dig
 • Offentlige myndigheder

Videregivelse af dine personoplysninger
Vi kan videregive dine oplysninger til tredjepart, der bistår os med at håndtere driften. Vi videregiver under ingen omstændigheder dine oplysninger til nogen uden, der foreligger en databehandleraftale samt dokumentation på overholdelse af persondataforordningen. Hvis offentlige myndigheder anmoder om personoplysninger om dig, gives disse hvis vi er forpligtede hertil.

Rettigheder
Du kan til enhver tid anmode om ret til indsigt i dine personoplysninger samt sletning eller rettelse hvis disse er forkerte.
Du har derudover ret til at modsætte dig videre behandling af dine oplysninger, hvis dette ønskes.
Hvis du har afgivet samtykke, kan dette til enhver tid tilbagetrækkes, og al behandling vil stoppe fra vi modtager din indsigelse. Behandling af persondata foretaget inden tilbagetrækning af samtykke vil stadig være lovligt udført.
Hvis du vil gøre brug af ovenstående rettigheder, skal du rette henvendelse på e-mail: hr@ekj.dk, telefon: 33 11 14 14 eller ved direkte henvendelse.

Klagemuligheder
Ønsker du at klage over vores håndtering af dine persondata, kan du rette henvendelse til Datatilsynet.