EKJ Fonden

EKJ Fonden blev stiftet i 1984 af de fire daværende indehavere af ingeniørfirmaet Erik K. Jørgensen. Fonden er i dag hovedaktionær i ingeniørfirmaet EKJ RÅDGIVENDE INGENIØRER AS.

Fondens formål er bl.a. :

  • ”At sikre og underbygge det økonomiske grundlag for den af EKJ Rådgivende Ingeniører AS drevne ingeniørvirksomhed, herunder at foretage investeringer til konsolidering og udbygning af selskabets virksomhed.”

 

  • ”At yde støtte til personer, der er eller har været knyttet til den af EKJ Rådgivende Ingeniører AS drevne ingeniørvirksomhed, dog ikke til stifterne, stifternes ægtefælle eller stifternes børn”.

 

  • ”Fonden skal virke til sikring af EKJ Rådgivende Ingeniører AS’ fremtid og herunder medvirke til, at selskabet til enhver tid har en betryggende ledelse, ligesom fonden skal bidrage til selskabets velfærd og anseelse på bedst mulig måde.”
EKJ Rådgivende Ingeniører AS; EKJ Fonden; Om EKJ