Datterselskaber

Datterselskaber

Datterselskaber

I 2010 købte EKJ Broconsult, som siden 1980 har udført rådgivningsarbejde for offentlige bygherrer i forbindelse med eftersyn, tilstandsvurdering, forstærkning og vedligehold af broer og tunneller mv.

Broconsult besidder en stor ekspertise i at diagnosticere, vælge holdbare reparationsløsninger, levetidsvurdere og opstille og prissætte forskellige strategier, bæreevneberegninger og broklassificeringer.

Desuden har firmaet udviklet et broforvaltningssystem for kommuner, således at firmaet i dag forestår broforvaltning for ca. 1/4 af landets kommuner. I forbindelse med broforvaltningen udføres planlægning og projektering af nye broer samt ombygning og forstærkning af de eksisterende broer. Firmaet besidder herigennem stor viden om styrker og svagheder ved forskellige konstruktionsudformninger, en viden, som bliver tilført nye projekter.

Broconsult har i dag ca. 20 ansatte på hovedkontoret Sct. Peders Stræde 4A i Roskilde og på regionskontoret Bredgade 11 i Herning.

Datterselskaber

EKJ etablerede d. 1. juni 2013 datterselskabet EKJ Bulgaria i Sofia, Bulgarien.

EKJ Bulgaria’s primære mål er at tilbyde konkurrencedygtige løsninger og opfylde alle krav og forventninger hos kunder og partnere. Ved hjælp af en god organisation og en kvalitetsbevidst indsats samt i overensstemmelse med alle tekniske krav, tilstræbes at udføre alle tjenester til tiden, inden for budgettet og med den forventede kvalitet.
På kontoret i Sofia, Racho Dimchev 1, entrance A, floor 1, ap.2, arbejder 10 unge ingeniører uddannet på kandidatuddannelsen, som er under ledelse af M.Sc.Eng. Alexander Jiponov, der har mange års erfaring både nationalt og internationalt inden for rådgivende ingeniørvirksomhed.