Datterselskaber

Herunder kan du læse om EKJ's datterselskaber. EKJ består nemlig af op til flere datterselskaber, som alle har stor værdi og betydning for det samlede EKJ.

Tri-Consult A/S

I september 2021 blev den rådgivende ingeniørvirksomhed Tri-Consult A/S i Aarhus en del af EKJ. Sammen vil parterne styrke markedspositionen i særligt Aarhus-området og skabe positive synergier og projektmuligheder til gavn for begge virksomheder.

“Tri-Consult er en veldrevet virksomhed med stærke kompetencer og forretningsområder. EKJ har en spirende tilstedeværelse i Aarhus med spændende projekter. Derfor glæder vi os i dag over at få Tri-Consults dygtige medarbejdere og deres stærke kompetencer med ind i koncernen. Det sker selvfølgelig med dyb respekt for den måde, som virksomheden er drevet på,” siger Henrik Juul Sørensen.

Læs mere her

Bossen og Hansen A/S

I februar 2019 købte EKJ Kolding-firmaet Bossen og Hansen A/S. Ved købet styrker EKJ sin position som landsdækkende virksomhed med kompetencer indenfor metro- og jernbane-sektoren samt stærk- og svagstrømteknisk rådgivning. Bossen og Hansen fortsætter som et selvstændigt firma, og får som en del af EKJ styrket sin faglige platform.

Sammen med EKJ RÅDGIVENDE INGENIØRER har Bossen og Hansen løst projekteringsopgaver for bl.a. Banedanmark, Sund&Bælt (Femern) og Cityringen. Samarbejdet har skabt et ønske om en mere formfast relation til gavn for begge parter.

”Vi er glade for at komme ind i en større koncern, som vi værdimæssigt deler holdninger med. Vi mener, at vi sammen kan skabe god synergi indenfor anlægsområdet. Jeg er meget tilfreds med, at vi beholder identiteten – herunder også vores navn og roller – nu er vi blot sat ind i en større og stærkere sammenhæng,” sagde Finn Hansen, adm. direktør for Bossen og Hansen i forbindelse med overtagelsen.

Datterselskaber

Broconsult

I 2010 købte EKJ Broconsult, som siden 1980 har udført rådgivningsarbejde for offentlige bygherrer. Særligt i forbindelse med eftersyn, tilstandsvurdering, forstærkning og vedligehold af broer og tunneller mv.

Broconsult besidder en stor ekspertise i at diagnosticere, vælge holdbare reparationsløsninger, levetidsvurdere. Ligeledes at opstille og prissætte forskellige strategier, bæreevneberegninger og broklassificeringer.

Desuden har firmaet udviklet et broforvaltningssystem for kommuner, således at firmaet i dag forestår broforvaltning for ca. 1/4 af landets kommuner. I forbindelse med broforvaltningen udføres planlægning og projektering af nye broer samt ombygning og forstærkning af de eksisterende broer. Firmaet besidder herigennem stor viden om styrker og svagheder ved forskellige konstruktionsudformninger, en viden, som bliver tilført nye projekter.

Broconsult har i dag ca. 15 ansatte fordelt på hovedkontoret Sct. Peders Stræde 4A i Roskilde samt på regionskontoret på Gasværksvej 24 i Aalborg.

EKJ Bulgaria

EKJ etablerede d. 1. juni 2013 datterselskabet EKJ Bulgaria i Sofia, Bulgarien. EKJ Bulgaria’s primære mål er at tilbyde konkurrencedygtige løsninger og opfylde alle krav og forventninger hos kunder og partnere. Ved hjælp af en god organisation og en kvalitetsbevidst indsats samt i overensstemmelse med alle tekniske krav, tilstræbes at udføre alle tjenester til tiden, inden for budgettet og med den forventede kvalitet.
På kontoret i Sofia, Racho Dimchev 1, entrance A, floor 1, ap.2, arbejder 10 unge ingeniører uddannet på kandidatuddannelsen, som er under ledelse af M.Sc.Eng. Alexander Jiponov, der har mange års erfaring både nationalt og internationalt inden for rådgivende ingeniørvirksomhed.