CSR og bæredygtighed

CSR & Bæredygtighed

CSR – vores ansvar 

Hos EKJ bestræber vi os på at være åbne, troværdige og opretholde en høj etik, da vi mener, at det er grundlæggende for vores værdier og adfærd. Vi værner om rollen som uvildig rådgiver, og følger de etiske retningslinjer, der knytter sig til god rådgivning.

Vi ønsker at give vores medarbejdere de bedst mulige vilkår. Ved ansættelser er det alene kandidatens kompetencer og hverken køn, alder eller etnisk baggrund, der har indflydelse på beslutningen. Hvert år tilbyder vi praktikpladser til de studerende.

Bæredygtighed – et fælles ansvar 

Virksomhedens forretningsidé og værdigrundlag er skabt ud fra en tro på, at de mest værdiskabende og bæredygtige løsninger findes, når vi sammen tør betræde fremtidens nye stier. Vi tænker social, økonomisk og miljømæssig bæredygtighed tidligt ind i vores projekter og investerer nu med et langsigtet perspektiv. Det skaber den opmærksomhed, der skal til for at gode intentioner bliver til konkret virkelighed.

Det er vores målsætning, at der er i alle vores projekter indgår et bidrag til at løse de miljø- og samfundsmæssige udfordringer, som er opstillet gennem FN’s 17 Verdensmål.

CSR Corporate Social Responsibility

Bæredygtighed

EKJ har i mange år arbejdet med at integrere hensyn til miljø og bæredygtighed i firmaets projekteringsydelser. EKJ har deltaget i gennemførelse af flere byggerier med krav om energiklasse 2015/2020 eller krav om certificering som DGNB. På flere af disse projekter har EKJ varetaget bæredygtighedsledelsen.

Vores udvikling

Siden 2010 har EKJ taget aktiv del i udviklingen af den danske tilpasning af DGNB. DGNB er en bæredygtig certificering af bygninger, der vægter miljø, økonomi og sociale forhold ligeværdigt. EKJ yder bæredygtighedsrådgivning, DGNB-screening og assistance til certificering af bygninger.

EKJ er endvidere certificeret inden for miljøledelse iht. ISO 14001, og har siden 2009 været certificeret som energimærkningsfirma efter ISO 9001:2008-standard.

Miljøregnskab

EKJ er ikke underlagt pligt til at udarbejde Grønt Regnskab, men vi ønsker alligevel at udarbejde et miljøregnskab for at kunne oplyse vores kunder, samarbejdspartnere og medarbejdere om firmaets miljøpåvirkninger og medarbejdernes trivsel.