Om EKJ

EKJ er et uafhængigt rådgivende ingeniørfirma med stærke grundværdier. Kvalitet gennem engagement er de ord, som vi har arbejdet ud fra, siden virksomheden blev grundlagt i 1961 af Erik K. Jørgensen.

I dag er vi ca. 250 medarbejdere i Danmark og Bulgarien. Firmaet ejes af EKJ Fonden og en gruppe medarbejdere.

Kort vej fra idé til handling

Vores tilgang til opgaveløsningen er åben og fleksibel, da vores organisation er smidig med korte beslutningsveje. Vi deler vores kvalificerede rådgivning med kunder og samarbejdspartnere og tilfører derved projekterne merværdi. Vi arbejder hver eneste dag på at føre nye projekter ud i livet på baggrund af den nyeste viden og de bedste kompetencer.

Som rådgiver er vækststrategien understøttet af medarbejdernes løbende inddragelse og tilegnelse af ny viden, hvilket siger en del om EKJ som virksomhed. Vi værdsætter vores medarbejdere, og ser dem alle som et kæmpe aktiv for det samlede EKJ.

Vores kompetencer bygger på stor erfaring fra såvel traditionelle som mere specialiserede opgaver.

EKJ varetager rollen som totalrådgiver, ingeniørrådgiver eller bygherrerådgiver
– fra idé til færdigt projekt.

Det er vores målsætning, at der i alle vores projekter indgår et bidrag til at løse de miljø- og samfundsmæssige udfordringer, som er opstillet gennem FN’s 17 verdensmål.

Sammen bygger vi fremtiden.

Karriere i EKJ?

h1

1961 . Erik K. Jørgensen blev grundlagt

EKJ er en rådgivende ingeniørvirksomhed med stærke grundværdier. Kvalitet gennem engagement er de ord, som vi har arbejdet ud fra, siden virksomheden blev grundlagt i 1961 af Erik K. Jørgensen.

h2

1978. EKJ blev et aktieselskab

I 1978 var EKJ nået en størrelse og en karakter, der gjorde det naturligt at gøre virksomheden til et aktieselskab. EKJ FONDEN blev efterfølgende stiftet i 1984, for at stadfæste et generationsskifte. Dertil blev det også muligt at udbrede ejerskabet af virksomheden blandt ledere og medarbejdere. I dag ejer EKJs medarbejdere godt 40 % af virksomheden. Det resterende ejes af EKJ FONDEN.

h3

EKJ i dag

EKJ har udviklet sig til en moderne virksomhed med en flad struktur og korte beslutningsveje. Vi fungerer som uvildige rådgivere uafhængige af produktions- og ejerinteresser, og er kendt blandt vores kunder og samarbejdspartnere for vores kvalitetsbevidsthed.

Vores faglige stolthed og ikke mindst vores engagement er fundamentet for vores dagligdag, og i de opgaver vi løser. Ligeledes for vores måde at arbejde sammen på. Vi arbejder altid i teams på tværs af afdelingerne, hvor vi trækker på hinandens faglige viden og erfaring for at løfte opgaverne.

I EKJ har vi mange videnstunge rådgivningsopgaver bl.a. inden for hospitals- og sundhedssektoren. Vi møder derfor ofte store udfordringer, som alle er med til at udvide vores kompetencer.

Mangler du professionel rådgivning til dit byggeri?