Ventilation grund- og særinstallationer

Ventilation

Hos EKJ tilbyder vi rådgivning ved alle former for ventilation. Indeklimaet får stadig større fokus, og det stiller flere og nye krav til blandt andet udluftningen i byggerierne. Vores erfaring er bred med alt fra vejledning, projektering og  vurdering til teknisk byggestyring og tilsyn. Vores rådgivning tager udgangspunkt i en helhedsforståelse af byggerier med fokus på bæredygtighed.

Vores erfaring med ventilation går langt tilbage, og vi har kompetencer inden for alle typer på området. De projekter vi rådgiver på, er alt fra:

  • Boliger
  • Erhvervsbygninger
  • Bygninger til undervisning
  • Insitutioner

Derudover bliver vi også ansat til specialiserede opgaver og større projekter. Vi tager gerne imod, fordi vores kreativitet og opfindsomhed afprøves og udvikles. Det gør vores rådgivning bedre, og vi bliver ligeledes dygtigere – hver eneste gang. Gennem vores stigende involvering i større projekter, kan vi også yde rådgivning på komplekse projekter inden for hoteller, laboratorier og sygehuse.

Denne type af projekter er ofte komplekse, fordi der stilles andre krav til processen af vores arbejde, end der almindeligvis gør. Der er ved disse byggerier ofte brug for, at personalet m.fl. kan tilgå bygningerne, mens vores arbejde står på. Derfor skal vi, foruden ventilationen og installere midlertidig ventilationsanlæg, så vi sikrer, at bygningens funktion ikke går tabt under arbejdet, ligesom vi også oplever at skulle relokalisere forskellige funktioner under byggeriet.

På mange projekter arbejder vi tværfagligt inden for EKJ, men ligeleds med andre fagområder. Derfor giver vores resultat en forståelse for det samlede byggeri. Vi ved, at det ikke kun er funktionaliteten, som er vigtig, men at også det arkitektoniske udtryk har en betydning. Derudover skaber vi projekter, som tilgodeser miljø, energivenlighed og godt indeklima.

Ydelser grundinstallationer

  • Hybridventilation
  • Komfortventilation

Ydelser særinstallationer

  • Laboratorieventilation
  • Rentrumsventilation
  • Hospitalsventilation
  • Dyrestalsventilation
Ventilation; Københavns Universitet, laboratorier

KONTAKT

JON GJØRLUND

Gruppeleder, VVS-afdelingen
Tlf: (+45) 23 36 71 24
Mail: jgj@ekj.dk