Ventilation

Hos EKJ tilbyder vi rådgivning ved alle former for ventilation. Indeklimaet får stadig større fokus, og det stiller flere og nye krav til blandt andet udluftningen i byggerierne. Vores erfaring er bred med alt fra vejledning, projektering og  vurdering til teknisk byggestyring og tilsyn. Vores rådgivning tager udgangspunkt i en helhedsforståelse af byggerier med fokus på bæredygtighed.

Vores erfaring med ventilation går langt tilbage, og vi har kompetencer inden for alle typer på området. De projekter vi rådgiver på spænder bredt fra boliger og erhvervsbyggeri til uddannelsesinstitutioner, laboratorier og hospitaler. Se vores arbejde for DTU Skylab (foto nederst) her.

Skylab_photo_Adam_Mork_077_L

Derudover bliver vi også ansat til specialiserede opgaver og større projekter. Disse opgaver er spændende, da de udvikler og afprøver vores kreativitet og opfindsomhed. Det gør vores rådgivning og evne til at navigere i komplekse projekter bedre, og vi bliver dygtigere for hver eneste ny opgave, som vi får. Det kan fx være indenfor hospitals- og laboratorieområdet.

Denne type af projekter er ofte komplekse, fordi der stilles andre krav til processen af vores arbejde, end der almindeligvis gør. Der er ved disse byggerier ofte brug for, at brugerne kan tilgå bygningerne, mens vores arbejde står på. Derfor skal vi, foruden ventilationen og installere midlertidig ventilationsanlæg, så vi sikrer, at bygningens funktion ikke går tabt under arbejdet, ligesom vi også oplever at skulle relokalisere forskellige funktioner under byggeriet.

På mange projekter arbejder vi tværfagligt inden for EKJ, men ligeledes med andre fagområder. Vi ved, at det ikke kun er funktionaliteten, som er vigtig, men at også det arkitektoniske udtryk har stor betydning. Derudover skaber vi projekter, som tilgodeser miljø, energivenlighed og godt indeklima.

Ydelser – særinstallationer

  • Laboratorieventilation
  • Rentrumsventilation
  • Hospitalsventilation
  • Dyrestaldsventilation

Ydelser – grundinstallationer

  • Hybridventilation
  • Komfortventilation

Kontakt

Jon Gjørlund

Gruppeleder, VVS-afdelingen
Tlf: (+45) 23 36 71 24
Mail: jgj@ekj.dk

Projekter

Se hvilke projekter hvor vi har udført ventilation