Tilbudsprojektering

Hos EKJ tilbyder  vi tilbudsprojektering, da vi hjælper med at realisere mange alsidige vej-, bro- og baneprojekter rundt om i Danmark, eksempelvis Metro Cityringen, Spuns Syd nye motorvej mellem Låsby – Funder, den nye jernbane København – Ringsted samt Ringsted – Rødby.

I vores anlægssektor har vi ca. 45 projektledere, ingeniører og tekniske designere som løser vej-, bro, bane og miljøopgaver – typisk for regioner, kommuner, entreprenører Banedanmark og Vejdirektoratet. Vi bidrager med projektledelse og rådgivning i alle vejprojektets faser; fra forundersøgelser, skitse- og detailprojektering, til udførelse, hvor vi leverer byggeledelse og tilsyn. Endvidere involverer vores arbejde salg og tilbudsgivning. Mange af de større infrastrukturprojekter er multidisciplinære, så vi har et bredt samarbejde på tværs af organisation og fagområder i hele EKJ.

Der er en stigende tendens i infrastrukturmarkedet der peger mod, at der kommer flere og flere totalentrepriser i udbud fra de store offentlige bygherrer. I EKJ har vi gennem de seneste 10 år opbygget en spidskompetence inden for tilbudsprojektering af totalentreprise, gennem et tæt samarbejde med entreprenører. Vi syntes, at konceptet er spændende, og giver mulighed for at udfordre låste traditioner og samtidig skabe nye kreative løsninger med afsæt i en stærk faglighed.

Tilbudsprojektering

Tilbudsprojektering for entreprenører

  • Skabe forståelse mellem rådgiver og entreprenører i forhold til bygherres forventninger
  • Bearbejde og analysere forskellige løsningsforslag
  • Beregningen af mængder
  • Sikre optimering af projekterne til processerne på byggepladsen
  • Tilpasse projekteringsmodeller til entreprenørernes behov

Foto: Spuns Syd motorvejen ved Silkeborg

Kontakt

Projekter

Se hvilke projekter hvor vi har udført tilbudsprojektering