S&I koordinering og CSM

Hos EKJ tilbyder vi rådgivning ved S&I koordinering og CSM (Sikkerheds- og Interoperabilitetskoordinering, S&I). Området her hænger uløseligt sammen med anlægsprojekter og jernbanesikkerhedsarbejder. Ved sådanne opgaver arbejder  vi blandt andet med systembeskrivelser, risikovurderinger og overholdelse af krav i forbindelse med interoperabilitet.

Når et anlæg skal ibrugtages er der flere krav, som skal opfyldes for at opnå tilladelsen. Vores S&I koordinatorer står for dels at indsamle og dels at opdatere den nødvendige dokumentation. Derudover er  vores opgave også at sikre arbejdet. Dette med henblik på, at gældende lovgivning og retningslinjer overholdes. På den måde arbejder vi sammen om at nå frem til en sikker jernbane, helt godkendelses- og driftsklar.

S&I koordinering og CSM; Common Safety Methods on Risk Assessment CSM-RA

S&I koordineringen

  • Common Safety Methods on Risk Assessment, CSM RA er lovgrundlaget, som angiver krav og retningslinjer for risikovurderingen på jernbaneprojekter. For signifikante projekter, der berører selve jernbanen, sikkerhedsvurderes CSM materialet af en ekstern assessor. Ikke signifikante projekter kan behandles af en infrastrukturforvalter, som har et godkendt sikkerhedsledelsessystem.
  • Interoperabilitet omhandler overholdelse af Europæiske Tekniske Regler for Interoperabilitet, TSI. Jernbaneprojektet verificeres at overholde relevante TSI’er af en ekstern ekspert kaldet Notified Body, NoBo. S&I koordinator stiller materiale til rådighed for NoBo’s verification af relevante TSI’er.
  • S&I koordineringen formidler nødvendigt materiale til sikkerhedsassessor og NoBo, og hjælper projektet med gennemførelse af risikovurdering af projektering og udførelse, så det samlede materiale kan sikkerhedsgodkendes og TSI verificeres.
  • EKJ har stået for S&I koordinering og CSM arbejdet på flere af Banedanmarks store entrepriser, herunder højhastighedsbanen København-Ringsted.

S&I opgaver:

  • Systembeskrivelse
  • Risikovurdering ved afholdelse og opfølgning af risiko workshops
  • Indsamling og færdiggørelse af sikkerhedsdokumentation til godkendelse
  • Kommunikation med interessenter og myndigheder

Kontakt

Projekter

Se hvilke projekter hvor vi har udført S&I koordinering og CSM