Risikovurdering

Hos os kan du få risikovurdering og -styring i rådgivningen ved dit projekt. Risici er fænomener, som ingen byggeproces kan komme udenom. Det giver derfor ikke mening at forsøge at undgå risici, men derimod arbejder vi istedet for at kontrollere dem. På den måde kan vi gribe ind inden det bliver kritisk og uhåndterbart.

Risiko hænger sammen med sandsynlighed og negativ konsekvens, og det er derfor de to faktorer vi har i fokus i vores arbejde. Når vi arbejder identificeres alle situationer, som kan udvikle sig til risici. Herefter undersøges sandsynligheden for, at dette sker, og dermed også, den konsekvens det måtte have. Som sagt er det noget alle projekter har, og ligeledes noget man altid skal have højde for – uanset projektets størrelse eller omfang.

Denne meget praktiske tilgang tager vi, fordi vi gerne vil gøre målet for vores arbejde klart. Målet er ikke at undgå risici, da det er umuligt, men istedet klargøre arbejdet for at kontrollere dem, så de lander på et acceptabelt niveau. Først vurderer vi, og så styrer vi.

Vores erfaring fortæller os, at vores tilgang virker. Vores team har stor branchekendskab til risikovurdering og -styring, og står altid klar til at hjælpe. Projektet selv viser ofte, hvilken vej der er den rigtige at gå, og vores opgave bliver så at følge og kontrollere den, til vi når i mål med projektet.

Risikovurdering

FMEA-metoden er en af de metoder vi hyppigst anvender i vores arbejde med risikostyring:

  • Risici identificeres og karakteriseres på en indledende risikoworkshop
  • Risici vurderes i forhold til sandsynlighed og konsekvens
  • Afbødende foranstaltninger (sandsynligheds- og konsekvensreducerende tiltag) fastsættes, så risici er acceptable
  • Afbødende foranstaltninger prioriteres baseret på en strategi og delegeres
  • Afbødende foranstaltninger implementeres og monitoreres

Som tidligere nævnt er dette område uundgåeligt. Derfor sætter vi en dyd i, at alle identificerede risici håndteres af den mest kompetente medarbejder vi kan tilbyde – uanset geografi og afdeling.

Kontakt

p1

Susanne Skjellerup Thomsen

Forretningsudviklingschef, 
Tlf: (+45) 28 98 89 18
Mail: sst@ekj.dk

Projekter

Se hvilke projekter hvor vi har udført risikovurdering