Commissioning

Commissioning handler om kvalitet. Den vigtigste opgave er at teste og dokumentere projektet med det formål at kunne sammenligne resultaterne med de krav, som indledningsvis er blevet opstillet. Det gøres både under og efter byggeprocessen. Denne kvalitetsorienterede proces har selvsagt mange positive fordele for byggeprocesser.

Ved commissioning er fx slutbrugernes forhold i de nye rammer efter aflevering lige så vigtige som det afsluttede projekt. Processen kræver en høj grad af gennemsigtighed og involvering af alle parter på tværs af projektet. En stor fordel er, at alle bliver informeret om projektet, hvilket øger det samlede fokus på væsentlige elementer i projektet. Planlægning og struktur er nøglebegreber, som styrker samarbejdet og i sidste ende projektkvaliteten. Fx tilegner driftspersonalet på et projekt sig hurtigere de færdigheder, der skal anvendes, når projektet er i drift og skal vedligeholdelse, når dette hensyn tænkes ind. Commissioning handler om et helhedsorienteret blik på projektet – før, under, efter.

Hos EKJ tilbyder vi den nødvendige rådgivning til denne proces.

Afgørende ved grønne certificeringer

Commissioning peger ligeledes ind i tidens vigtige dagsorden – at skabe et grønnere byggeri. Commissioning er nemlig obligatorisk i forhold til nogle bæredygtighedscertificeringer, mens det blot er pointgivende i andre. Så går du efter at levere et mere klimavenligt aftryk på verden, kommer du ikke uden om denne form for kvalitetssikring.

Tag fat i os hvis du vil høre mere.

Commissioning

I udførelses- og afleveringsfasen opstilles der milepæle i tidsplanen herunder:

  • Samprojektering med entreprenører
  • Forsyninger
  • Mekanisk og elektrisk komplet
  • Proces
  • Stand-alone og brandtekniske anlæg
  • Reguleringsevne og systemvirkningsgrader
  • Prøvedrift

Kontakt

Lars Hvid Søndergaard

Maskinmester, El-afdelingen
Tlf: (+45) 20 37 72 82
Mail: lhs@ekj.dk

Projekter

Se hvilke projekter hvor vi har udført commissioning