Baner og Metro

EKJ har mange års erfaring med planlægning og projektering af metroer

EKJ har været involveret i byggeriet af både de første faser af den eksisterende Metro samt den nye Cityring i København. Den nye Cityring bliver en 15,5 kilometer lang tunnelbane med 17 stationer

Her har vores medarbejdere deltaget i den overordnede planlægning, medvirket ved projekteringen og assisteret under udførelsen samt ydet rådgivning ved afviklingen af byggepladserne.

Følgende elementer har været en del af vores opgaver:

 • Adgangsforhold med trafikafvikling
 • Registrering af eksisterende forhold (nabobygninger)
 • Projektering af konstruktioner og optimering af armering
 • Tilpasning af løsninger til at imødekomme både bygherrens, myndighedernes og omgivelsernes krav.
 • Indretning og afvanding af byggepladser
 • Myndighedshåndtering
 • Udarbejdelse af designdokumenter vedr. miljøforhold
 • Geotekniske undersøgelser og rapportering samt udarbejdelse af grundvandsmodeller ved GEO som underrådgiver
 • Rapportering og opfølgning på grundvandskontroller
 • Håndtering af grænseflader til såsom Banedanmark, private grundejere og den eksisterende metro
 • Diverse forefaldende arbejde indenfor områder, hvor danske normer og krav er gældende (el og vvs)

EKJ har desuden varetaget kontakten til private beboere, ledningsejere og myndigheder.

Kontakt

p1

Christina Lindskov

Forretningschef, Miljø og Klima
Afdelingsleder, Miljøafdelingen
Tlf: (+45) 51 26 17 83
Mail: cli@ekj.dk

Projekter

Se hvilke projekter hvor vi har udført baner og metroer