Bæredygtighed

Bæredygtighed

Bæredygtighedsledelse ligger hos os tæt på hjertet, og vi arbejder hver eneste dag for at gøre den danske byggebranche grønnere. Som en del af vores arbejde, har vi siden 2009 deltaget i udviklingen af de danske standarter for DGNB. Disse standarter er i dag en fast del af den danske byggebranche.

Bæredygtighedsrådgivning hos EKJ er en bred betegnelse, og indeholder også mange forskellige tiltag. Nogle at de områder, som dog fylder mest er DGNB-screening og rådgivning i forbindelse med certificering af bygninger. På disse, og øvrige bæredygtighedsområder som bæredygtighedsledelse, har vi specialister med høj faglig viden, og som konstant holde sig opdateret på området.

EKJ var meget stolte, da vi sad med ansvaret for bæredygtighed ved udarbejdelsen af projektforslaget på det nye universitetshospital i Odense. I forlængelse heraf har vores bæredygtighedsindsats ved flere byggeprojekter lagt sig op ad Foreningen af Rådgivende Ingenørers (FRI) ydelsesbeskrivelse.

Her beskrives indsatsen i forhold til projektfaserne:

Eksempelvis gælder det, at i projektets tidlige faser analyseres, kortlægges og opstilles mål for og omfang af projektets bæredygtighed, herunder om der er særlige krav som energiklasse 2015/2020 (Bygningsreglementernes krav) eller krav om certificering som fx DGNB.

Projektets bæredygtighed kan omfatte en eller flere delelementer alt efter bygherrens ønske:

 • Miljø- og klimamæssig, herunder energiproduktion, ressourceforbrug, miljøpåvirkning og klimatilpasning.
 • Økonomisk bæredygtighed, herunder anlægs- og totaløkonomi.
 • Social bæredygtighed, herunder brugerhensyn og brugerinddragelse samt tilgængelighed.
 • Teknisk kvalitet, herunder valg af de tekniske løsninger.
 • Procesmæssig kvalitet, herunder sikring af implementering og fastholdelse gennem alle byggeriets faser.

For at sikre projektets kvalitet evalueres de aftalte mål. Her ligger ligeledes en mulighed for at justere løbende, så det endelige resultat også lever op til de opsatte ønsker og mål.

EKJ er certificeret af Dansk Standard inden for miljøledelse iht. ISO 14001-2004 siden november 2012, senest i november 2015.

Bæredygtighed

EKSEMPLER PÅ VIRKEMIDLER

Miljø- og klimamæssige virkemidler:

 • Klimaprojekter og LAR-løsninger
 • Materialevalg
 • Passiv/aktiv termisk masse
 • Optimering af klimaskærm og efterisolering
 • Energirammeberegninger
 • LAR-løsninger og anvendelse af regnvand
 • Solceller og -fangere
 • Optimerede varme- og køleanlæg
 • Optimerede ventilationsanlæg
 • Optimerede el-installationer

KONTAKT

MORTEN ZIMMERMANN

Innovationschef
Tlf: (+45) 20 27 83 94
Mail: mzi@ekj.dk