Bæredygtighed

Bæredygtighedsledelse ligger hos os tæt på hjertet, og vi arbejder hver dag for at gøre den danske byggebranche grønnere. Som en del af vores arbejde har vi siden 2009 deltaget i udviklingen af de danske standarder for DGNB. Disse er i dag en fast del af den danske byggebranche.

Bæredygtighedsrådgivning hos EKJ er ret bred betegnelse, da der er mange lag og niveauer. Nogle at de områder som fylder mest hos os er DGNB-screening og rådgivning i forbindelse med certificering af bygninger. På disse og øvrige områder har vi specialister med høj faglig viden, som holder sig løbende opdateret, da området udvikler sig meget i disse år. Læs om vores tilgang til DGNB her

Generelt gælder det, at hvis indsatsen for at skabe et grønnere projekt skal lykkes, så skal bæredygtighedsaspekter indarbejdes tidligt i projektet, og der skal opstilles konkret målsætninger.

Besøg nogle af vores projektcases her

Projektets bæredygtighed kan omfatte en eller flere delelementer alt efter bygherrens ønske:

 • Miljø- og klimamæssig, herunder energiproduktion, ressourceforbrug, miljøpåvirkning og klimatilpasning.
 • Økonomisk bæredygtighed, herunder anlægs- og totaløkonomi.
 • Social bæredygtighed, herunder brugerhensyn og brugerinddragelse samt tilgængelighed.
 • Teknisk kvalitet, herunder valg af de tekniske løsninger.
 • Procesmæssig kvalitet, herunder sikring af implementering og fastholdelse gennem alle byggeriets faser.

For at sikre projektets kvalitet evalueres de aftalte mål. Her ligger ligeledes en mulighed for at justere løbende, så det endelige resultat også lever op til de opsatte ønsker og mål.

EKJ er certificeret af Dansk Standard inden for miljøledelse iht. ISO 14001-2004 siden november 2012, senest i november 2015.

Bæredygtighed

Eksempler på virkemidler

Miljø- og klimamæssige virkemidler:

 • Klimaprojekter og LAR-løsninger
 • Materialevalg
 • Passiv/aktiv termisk masse
 • Optimering af klimaskærm og efterisolering
 • Energirammeberegninger
 • LAR-løsninger og anvendelse af regnvand
 • Solceller og -fangere
 • Optimerede varme- og køleanlæg
 • Optimerede ventilationsanlæg
 • Optimerede el-installationer

Kontakt

Morten Zimmermann

Innovationschef
Tlf: (+45) 20 27 83 94
Mail: mzi@ekj.dk

Projekter

Se hvilke projekter hvor vi har udført bæredygtighedsledelse