Anlægskonstruktioner

Anlægskonstruktioner

Hos EKJ tilbyder vi rådgivning ved alle typer af anlægskonstruktioner. Vi rådgiver ved alle løsninger – store som små – og vi tager gerne kampen op, hvis dit projekt er mere i den kreative, avancerede eller skæve afdeling.  

Anlægskonstruktioner er et bredt felt, men vi tilbyder vores rådgivning på følgende områder:

  • Broer
  • In-situ
  • Præfabrikerede tunneller
  • Havneanlæg
  • Støttevægge i stål og beton
  • Betonkonstruktioner
  • Fundamenter

Ovenstående er blot områderne indenfor feltet vi rådgiver i. Derudover arbejder vi også med projektering, byggestyring samt tilsyn. Vores kompetencefelt dækker både arbejde på gamle som nye anlægs- og betonkonstruktioner. Heriblandt udfører vi også tredjepartskontroller og kvalitetssikring.

Vi ser nye tendenser, også på dette område. Der bliver i stigende grad stillet flere og større krav til det anlægsarbejde vi udfører. Foruden funktionaliteten, skal projektet også skabe en merværdi. Denne kan eksempelvis være forankret i arkitektonisk fokus, for miljø eller samfund.

En anden tendens vi ser, og heldigvis lægger vores hjerte nær, er bæredygtighed. Dette er et element vi tænker ind i samtlige af vores projekter. Klimavenlige løsninger er vejen frem, og dette synspunkt deler vi med store dele af branchen – heldigvis.

Anlægskonstruktioner

KONTAKT