Forretningsidé

Forretningsidé

EKJ vil som værdiskabende teknisk rådgiver bistå sine kunder i forbindelse med planlægning, projektering, opfølgning og ledelse inden for anlæg, miljø og byggeri.

EKJ vil som virksomhed medvirke til at skabe bæredygtige og helhedsorienterede rammer og vilkår for mennesker, hvor de arbejder, bor eller transporteres.

Vision

 • Vi vil være en dansk og international attraktiv samarbejdspartner
 • Vi vil skabe tillid og varige relationer og agere socialt ansvarligt
 • Vi vil være kendt for at forandre med respekt for værdier
 • Vi vil sikre en kontrolleret vækst og fortsat opbygge en finansiel styrke
 • Vi vil tiltrække og videreuddanne de bedste og mest talentfulde medarbejdere
_TOF1247 copy

Værdigrundlag

Vores kunder kender os på sloganet Kvalitet gennem engagement.

Vores medarbejdere brænder for vores projekter og trives med kort vej fra idé til handling.

 • Vi er ambitiøse og villige til at gå nye veje
 • Vi er opsøgende, engagerede og lytter til kunden og hinanden i processen
 • Vi forener vores kompetencer for at skabe den bedste proces og de optimale resultater
 • Vi er hver især beslutningsdygtige og handlekraftige med respekt for opgaven
 • Vi er troværdige og agerer ansvarligt over for kunderne og det omgivende samfund
 • Vi bruger vores historie og viden som afsæt til at skabe fremtidens løsninger

Kvalitetsstyring

For EKJ’s kvalitetspolitik kan man sammenfattende sige, at målet er en situation, der kan dækkes under betegnelsen total kvalitetsstyring.

Kvalitetssikring af de enkelte projekter sker ved indarbejdede rutiner for planlægning, gennemførelse og dokumentation. Det skal bemærkes, at EKJ har været, og fortsat er, meget aktive i forbindelse med udarbejdelsen af byggebranchens vejledninger og værktøjer til kvalitetssikring. Det har medført, at vi internt på området er på forkant med udviklingen.

Uvildig rådgivning

EKJ fungerer som rådgiver uafhængig af produktionsinteresser og uden ejerinteresser uden for den interne rådgiverkreds i firmaet.

Det er således firmaets idé at bevare og værne om en troværdighed, som rådgivere med deraf følgende krav til os selv om gennemsigtighed ved kundeforhold og øvrige forretningsanliggender.

Servicebevidsthed

Det er afgørende for virksomheden, at de enkelte medarbejdere sætter kunden i centrum. Det er med andre ord ikke nok, at vore foreslåede tekniske løsninger er rigtige.

Vi ønsker og arbejder bevidst på at blive oplevet som gode samarbejdspartnere, der tilgodeser hensynet til god kommunikation, fleksibilitet, overholdelse af tidsfrister og øvrige aftaler med mere.

Miljøstyring

EKJ har en klart formuleret miljøpolitik. EKJ deltager aktivt i udvikling og afprøvning af økologisk fordelagtige elementer i byggeriet med henblik på at være på forkant også på dette område.

Miljø- og kvalitetsstyringen i EKJ er integreret og dokumenteret i “Kvalitetshåndbog”, som kan rekvireres til enhver tid.

Der udarbejdes årligt en miljøredegørelse.

Ansvar

EKJ er medlem af F.R.I’s kollektive ansvarsforsikring, der dækker personskader indtil 12,5 Mkr. og tingskader indtil 15,0 Mkr.

I særlige tilfælde tegnes sagsbestemt objektforsikring, hvor forsikringssummen er tilpasset projektets størrelse og risikoprofil.