Miljøledelse

Vi hjælper vores kunder med opbygning af miljøledelsessystemet ISO14001 i projekter, hvor det er krav fra bygherrer eller internt i organisationen. Vi sikrer desuden, at systemet efterlever standarden samt de projekt- og kunderelaterede krav. Vi identificerer projektets samlede miljøpåvirkning og gennemfører bl.a. en såkaldt miljøkortlægning, hvor vi fastlægger de relevante indsatsområder.

Vi hjælper bygherre med følgende ydelser inden for miljøledelse:

  • Identifikation af afgørende miljøpåvirkninger, interessentanalyser samt fastlæggelse af miljømål og politik
  • Opbygning af ledelsessystemet herunder udarbejder vi de specifikke procedurer i forhold til projektets miljøpåvirkninger og krav.
  • Undervisning af medarbejdere i miljøledelsessystemet
  • Inspektion og audit
  • Miljørapportering og ledelsesevaluering samt forbedringer

Vores eget miljøregnskab
EKJ er certificeret efter ISO14001, hvilket betyder at vi selv bruger ledelsessystemet internt i vores egen organisation. Vi har sat miljømål, der medvirker til at forbedre virksomhedens miljøpåvirkning. Fx sortering af kantinens organiske affald og levering til biogasanlæg, hvor det bliver til bæredygtig energi. Reduktion af mængden af brændbart affald samt brug af cykler som transportmiddel til møder og tilsyn i Københavns-området. Dette dokumenteres blandt andet i vores grønne regnskab.

Kontakt

p1

Christina Lindskov

Forretningschef, Miljø og Klima
Afdelingsleder, Miljøafdelingen

Tlf: (+45) 51 26 17 83
Mail: cli@ekj.dk

p1

Her kan du rekvirere EKJ’s seneste miljøregnskab

    Projekter

    Se hvilke projekter hvor vi har udført miljøledelse