Kategori: Ydelser

Kategori til ydelser

Totaløkonomisk vurderinger

Vi tilbyder totaløkonomiske vurdering på baggrund af en solid erfaring. EKJ arbejder med totaløkonomiske betragtninger gennem alle faser af et projekt. Vurderingen er især i fokus ved offentlige byggeri og ved installationstunge projekter. Alle projekter er forskellige og derfor er vurderingerne også forskellige, men fælles for dem alle er processen for vurderingen. EKJ har gennem [...]

Vi rådgiver i Københavns nye kanalby

“EKJ er med til at kigge på de overordnede sammenhænge med fokus på at sikre kvaliteten på vegne af bygherre. Som rådgiver er det spændende at være med til at sætte et lille aftryk på Enghavebrygge. Lige nu står den meget rå og ufærdig, men vil se helt anderledes ud i 2021,” siger Hans Peter […]

Kloakanlæg

Kloakering og afvanding af bygninger og tilhørende udenomsarealer udgør et væsentligt og vigtigt segment i EKJ's rådgivning siden firmaets grundlæggelse. Det er netop noget af det, som kan have den største betydning i byggeriet. Rådgivningen omfatter vurderinger, projektering, tilsyn og opfølgning vedrørende alle former for kloak, herunder også kloak for industri, laboratorier og hospitaler. Afvanding [...]

Grundvandsundersøgelser

EKJ tilbyder rådgivningen inden for grundvandsundersøgelser med en solid erfaring i bagagen. Fornyligt var vi nemlig også med på et miljøprojekt af historisk karakter, nemlig Cityringen i København. Vidste du, at det årlige forbrug af grundvand i Danmark er ca. 700 mio. m3. En tredjedel bruges til husholdning, en tredjedel til landbrug og gartnerier og den [...]

Miljøtilsyn og -koordinering

Vi tilbyder miljøtilsyn på baggrund af solid erfaring. Hos EKJ har vi gennem 20 år lavet tilsyn på flere store og små projekter. Tre tidligere meget forurenede grunde vi har ydet rådgivning på, er Sundby Gasværk, Østre Gasværk og Valby Gasværk. I nyere tid er Redmolen, Frihedsmuseet og Cityringen i Københavns undergrund projekter vi ligeledes [...]

Elevatoranlæg

Elevatoranlæg er i dag ikke kun et spørgsmål om transport af personer og gods op og ned i en bygning, som det var engang. Nu er der langt større krav til, hvad et elevatoranlæg skal bruges til, og dertil medfølger ligeledes en række tekniske krav Vi møder ofte krav om særlige styringer, f.eks ”farligt gods” [...]

Bygningsautomation

EKJ har bred viden og erfaring  inden for alle typer af bygningsautomation, herunder Stand-alone systemer, BMS-anlæg (Building Management System) indeholdende bygningstekniske anlæg som CTS-anlæg (Central Tilstandskonstrol og Styring) og IBI-anlæg (Intelligente Bygningsinstallationer). Vi designer alle systemerne individuelt, så de tilpasses kundens behov, og dermed giver den bedste og mest optimale løsning vurderet ud fra funktion, [...]

Brandsikringsanlæg

Hos EKJ får du professionel rådgivning i forbindelse med brandsikringsanlæg. Disse anlæg er essentielle for en lang række af de byggerier vi er en del af. De reder liv, og derfor stræber vi efter at tilbyde det bedste produkt tilgængeligt på markedet hver eneste gang. Vi vil sikre både virksomhed og menneske.  I vores virksomhed [...]

Belysningsanlæg

EKJ tilbyder rådgivning inden for alle typer belysning, indvendig som udvendig, med tilhørende intelligente belysningsstyringer. Vi har igennem mange år sammen med arkitekter og lysdesignere, projekteret en bred vifte af belysningsanlæg, lige fra den traditionelle kontorbelysning til stemningsskabende effektlys. Nye teknikker og LED har senest givet mulighed for dynamisk belysning, bl.a. til psykiatrien og andre [...]

Myndighedsgodkendelser

EKJ har bred erfaring med identifikation og udarbejdelse af myndighedsansøgninger for alle miljørelaterede emner indenfor bygge-/anlægsprojekter og oprensningsprojekter. Opstilling af tidsplaner for indhentning af tilladelser samt udarbejdelse af ansøgningerne og dialog med myndighederne er et af vores kerneområder. EKJ har været ansvarlig for indhentning af alle tilladelser til Cityringsprojektet, og opstilling af Authority Schedule og [...]