december 12 2016 0Comment

EKJ er med i nyt universitetsprojekt i Bergen

Nyt universitetsprojekt i Bergen – EKJ har i samarbejde med Arkitema Architecs AS, Arkitektgruppen Cubus AS og Node Rådgivende Ingeniører AS vundet et 17.500 m2 stort universitetsprojekt i Bergen. Projektet er til forskning og udvikling af fremtidens energiløsninger.

Når den nye Energi- og Teknologibygning (EnTek) ved Universitetet i Bergen står færdig i 2019, vil den få en prominent placering i byen. Det vil fungere som en sydlig port til universitetet. Historisk set har universitetet været en vigtig del af byens udvikling. Universitetets bygninger er i dag med til at danne de vigtigste og mest symbolladede byrum i Bergen.

Byggeriet indeholder ”state of the art” laboratorie-, undervisnings- og forskningsfaciliteter. Det vil bringe Bergen i en førerposition inden for forskning i og udvikling af Fremtiden energiløsninger.

EnTek-byggeriet etablerer en ny tilknytning mellem de eksisterende forskningsmiljøer ved hjælp af det fælles byrum Forskerparken, der ligger som en samlende plads for enden af Universitets-aksen. Samtidig skabes der atrier og åbne rum, som kan benyttes af studerende og andre borgere i Bergen. Dette bringer byen, forskningen og universitetet sammen.

EKJ’s ydelser omfatter ledelse af ingeniør projekteringen samt projektering af VVS-og elinstallationer.