Forretningsidé og mission

Møde

Forretningsidé

EKJ vil som vidensvirksomhed medvirke til skabelse og bevarelse af fysiske rammer for menneskelig virksomhed.

Mission

EKJ vil bistå og rådgive sine kunder i forbindelse med planlægnings-, projekterings- og ledelsesopgaver inden for byggeri og anlæg.

Midler

Opfyldelsen af EKJs forretningsidé og mission sker ved hjælp af:

  • Teknologisk veluddannede og engagerede medarbejdere
  • En kundefokuseret holdning externt og internt i virksomheden.
  • En kvalitetssikring af de leverede ydelser.
  • En løbende forbedringsproces.

Servicebevidsthed

For EKJ’s kvalitetspolitik kan man sammenfattende sige, at målet er en situation, der kan dækkes under betegnelsen total kvalitetsstyring.

Kvalitetssikring af de enkelte projekter sker ved indarbejdede rutiner for planlægning, gennemførelse og dokumentation. Det skal bemærkes, at EKJ har været, og fortsat er, meget aktive i forbindelse med udarbejdelsen af byggebranchens vejledninger og værktøjer til kvalitetssikring. Det har medført, at vi internt på området er på forkant med udviklingen.

Af organisationsdiagrammet fremgår, at der er en KS-lederfunktion med direkte reference til direktøren. KS-lederen er bl.a. ansvarlig for udvikling og vedligeholdelse af fælles elementer i KS-systemet samt for intern opfølgning, auditering og vejledning i forbindelse med dets anvendelse.

Kvalitetsstyringssystemet i EKJ indeholder alle relevante elementer i ISO 9001.

Uvildig rådgivning

EKJ fungerer som rådgiver uafhængig af produktionsinteresser og uden ejerinteresser uden for den interne rådgiverkreds i firmaet.

Det er således firmaets idé at bevare og værne om en troværdighed, som rådgivere med deraf følgende krav til os selv om “gennemsigtighed” ved kundeforhold og øvrige forretningsanliggender.

I EKJ er der opstillet kvalitetsmål og -politik. Kvalitetsmålet udtrykkes som følger: “Under mottoet service – troværdighed – kompetence og under iagttagelse af firmaets kvalitetspolitik at levere kunden de aftalte ydelser i den aftalte kvalitet, til aftalt tid og i øvrigt på en sådan måde, at vi opnår kundens tilfredshed”.

Servicebevidsthed

Det er afgørende for virksomheden, at de enkelte medarbejdere sætter kunden i centrum. Det er med andre ord ikke nok, at vore foreslåede tekniske løsninger er rigtige.

Vi ønsker og arbejder bevidst på at blive oplevet som gode samarbejdspartnere, der tilgodeser hensynet til god kommunikation, fleksibilitet, overholdelse af tidsfrister og øvrige aftaler med mere.

Miljøstyring

EKJ har en klart formuleret miljøpolitik. EKJ deltager aktivt i udvikling og afprøvning af økologisk fordelagtige elementer i byggeriet med henblik på at være på forkant også på dette område.

Miljø- og kvalitetsstyringen i EKJ er integreret og dokumenteret i “Kvalitetshåndbog”, som kan rekvireres til enhver tid.

Der udarbejdes årligt en miljøredegørelse.

Ansvar

EKJ er medlem af F.R.I’s kollektive ansvarsforsikring, der dækker personskader indtil 12,5 Mkr. og tingskader indtil 15,0 Mkr.

I særlige tilfælde tegnes sagsbestemt objektforsikring, hvor forsikringssummen er tilpasset projektets størrelse og risikoprofil.