Dansk English
Facebook LinkedIn
Anlæg og miljø

Anlæg og miljø

EKJ's Anlægs- og miljøsektor omfatter fire afdelinger, Broer og Anlægskonstruktioner, Bane og Metro, Veje og Vejanlæg samt Miljø.

Sektorens afdelinger gennemfører VVM-undersøgelser, risikovurderinger, planlægning, projekteringsledelse, projektering, udbud samt byggetilsyn for offentlige myndigheder, entreprenører og private bygherrer.

Miljøundersøgelser samt arbejdsmiljørådgivning er nogle af vore kernekompetencer.

Vi arbejder tæt sammen i teams, der er sammensat på tværs af afdelingerne. Herved sikrer vi, at vores samlede ekspertviden kommer de enkelte projekter til gode og at eksperterne også opbygger løsningsorienteret viden og erfaring.

Et vigtigt krav til alle vores medarbejdere er, at de hele tiden udvikler deres kompetencer og ekspertviden inden for deres fagområde. Kun på den måde lever vi op til vores mål om at være frontløbere inden for teknologiske løsninger.

Vore ledere har alle et stort fagligt og geografisk internationalt netværk, der kan trækkes på efter behov.

I EKJ har vi en flad beslutningsstruktur. Det betyder, at de medarbejdere, man møder fra EKJ, er autoriseret til at tage beslutninger på firmaets vegne, og at vejen fra tanke til handling dermed er kort.  

Vores sektor arbejder tæt sammen med vores datterselskab, Broconsult, der gennemfører eftersyn og bæreevneberegninger samt udarbejder optimale vedligeholdelsesplaner af anlæg.

EKJ BLEGDAMSVEJ 58 2100 KØBENHAVN Ø INFO@EKJ.DK TELEFON +45 3311 1414 CVR: 83175419