Dansk English
Facebook LinkedIn
Ydelser

Ydelser

EKJ’s ydelser er nøje tilpasset kundens behov og skræddersyede til den enkelte opgave.

Den stab der allokeres til projekterne besidder de nødvendige og tilstrækkelige erfaringer og kompetencer, der kræves for en optimal afvikling og løsning af opgaven.

EKJ tilbyder følgende ydelser samlet, enkeltvis eller i kombination - alt efter opgavens art:

 • Forundersøgelser
 • Planlægning og programmering
 • Rentabilitetsberegninger
 • Anlægs- og driftsoverslag
 • Dispositionsforslag
 • Projektforslag
 • Hovedprojektering
 • Projekteringsledelse
 • Udbud og kontrahering
 • Byggeledelse
 • Fagtilsyn
 • Idriftsætning og bygningsdrift
 • Eftersyn og tilstandsvurderinger
 • Syn og skøn, voldgift
 • Kvalitetskontrol
 • Bygherrerådgivning
 • ELO og energistyring
EKJ BLEGDAMSVEJ 58 2100 KØBENHAVN Ø INFO@EKJ.DK TELEFON +45 3311 1414 CVR: 83175419