Dansk English
Facebook LinkedIn
Hoved og nøgletal

Hoved og nøgletal

EKJ´s økonomiske udvikling de seneste 5 år fremgår af nedenstående oversigt.

tkr. 2016 2015 2014 2013 2012
HOVEDTAL          
Værdi af produktion 197.919 162.604 179.196 185.553 164.158
Resultat af primær drift 15.890 7.941 -2.154 17.082 4.335
Finansielle poster, netto 2.163 1.823 2.456 670 3.056
Årets resultat 13.435 7.977 2.757 14.111 6.693
           
Balancesum 175.295 155.054 142.284 145.048 133.949
Egenkapital 95.654 84.625 76.648 77.500 65.795
           
Pengestrøm til driftsaktivitet 39.533 -7.440 16.036 17.697 6.623
Pengestrøm til investeringsaktiviteten, netto -4.026 546 -442 -2.050 -2.638
Heraf til investering i materielle anlægsaktiver -5.144 -398 -695 -1.383 -1.118
Pengestrøm til finansieringsaktiviteten -2.406 0 -3.673 -9.864 3.450
Pengestrøm i alt 33.101 -6.894 11.921 5.783 7.435
           
NØGLETAL          
Overskudsgrad 8,03% 4,88% -1,20% 9,21% 2,64%
Afkastningsgrad 15,25% 26,50% -2,53% 19,01% 4,84%
Egenkapitalandel (soliditet) 54,57% 54,58% 53,87% 53,43% 49,12%
Egenkapitalforretning 14,90% 9,89% 3,58% 19,69% 11,77%
           
Gennemsnitligt antal fuldtidsbeskæftigede 205 192 208 206 197

 

EKJ BLEGDAMSVEJ 58 2100 KØBENHAVN Ø INFO@EKJ.DK TELEFON +45 3311 1414 CVR: 83175419