Dansk English
Facebook LinkedIn
Om Broconsult

Om Broconsult

Broconsult har siden 1980 udført rådgivningsarbejde for offentlige bygherrer i forbindelse med planlægning og projektering af broer og tunneler m.v. og har gennem mere end 25 år udført et stort antal forundersøgelser (særeftersyn) af broer og besidder en stor ekspertise i at diagnosticere, vælge holdbare reparationsløsninger, levetidsvurdere og opstille og prissætte forskellige strategier, bæreevneberegninger og broklassificeringer.

Desuden har firmaet udviklet et broforvaltningssystem for kommuner, således at firmaet i dag forestår broforvaltning for ca. 1/4 af landets kommuner. I forbindelse med broforvaltningen udføres planlægning og projektering af nye broer samt ombygning og forstærkning af de eksisterende broer. Firmaet besidder herigennem stor viden om styrker og svagheder ved forskellige konstruktionsudformninger, en viden, som bliver tilført nye projekter.

Broconsult har i dag ca. 20 ansatte på hovedkontoret Sct. Peders Stræde 4A i Roskilde og på regionskontoret Bredgade 11 i Herning.

www.broconsult.dk/

EKJ BLEGDAMSVEJ 58 2100 KØBENHAVN Ø INFO@EKJ.DK TELEFON +45 3311 1414 CVR: 83175419