Dansk English
Facebook LinkedIn
Bestyrelsen

Bestyrelsen

Henning Puggaard
Henning Puggaard

Formand
Født 1944
Uddannet civilingeniør i 1968. Tiltrådte i EKJ i 1970 som projekterende ingeniør. Lederroller fra 1978. Administrerende direktør i EKJ 1. jan. 1985 til 1. maj 2003. Ansættelsesforholdet i EKJ sluttede efter yderligere 4 år som bygherrerådgiver primo 2007. Stort branchekendskab fra næstformandspost i bestyrelsen for Foreningen af Rådgivende Ingeniører FRI.
Én af de 4 stiftere af EKJ Fonden i 1984 og medlem af fondsbestyrelsen siden da. Den nuværende valgperiode udløber i 2018.
Særlige kompetencer i bestyrelsen: Bredt kendskab til de fleste aspekter i EKJ’s virksomhed og generelt i den rådgivende ingeniørbranche. Aktivt medvirkende og primær initiativtager ved definition af og udformning af en politik i EKJ, der skulle udbrede ejerskabet til medarbejdere via EKJ Fonden som ”aktiebørs”, samt etablering af forudsætninger for problemfrie generationsskifter i firmaledelsen over tid.

 

Karsten Havkrog Pedersen
Karsten Havkrog Pedersen

Født 1949.
Uddannet cand. jur. Har været aktiv som advokat siden 1978 indtil 2014, herunder som partner i et større københavnsk advokatkontor siden 1981.
Har siden 1997 været medlem af fondsbestyrelsen. Den nuværende valgperiode udløber i 2018.
Særlige kompetencer: Viden og erfaring om selskabs- og fondslovgivning og andre retlige spørgsmål samt kendskab til tilblivelsen af og forudsætningerne for EKJ Fonden.

Jørgen Nielsen.
Jørgen Nielsen.

Født 1952.
Uddannet akademiingeniør i 1978. Administrerende direktør i EKJ siden 1. maj 2003. Formand for bestyrelsen i Broconsult A/S.
Valgt til medlem af EKJ Fondens bestyrelse i 2007 og genvalgt hvert 3. år siden da. Den nuværende valgperiode udløber 2019.
Særlige kompetencer: Overblik over EKJ’s samlede virksomhed og dermed kompetent til at vurdere, hvilke beslutninger fondens bestyrelse kan tage til gavn for EKJ og/eller enkelte EKJ-medarbejdere inden for fondsfundatsens tilladte rammer. Bestyrelsesmedlem i Foreningen af Rådgivende Ingeniører FRI.

Email: JNI@ekj.dk ▪ Tlf: +45 3395 7272

 

Jørgen Lose Hee.
Jørgen Lose Hee.

Født 1942
Uddannet civilingeniør i 1970.
Markedsføringsmedarbejder i EKJ. Tidligere afdelingsleder fra 1978 til 2003.
Medstifter af fonden i 1984 og medlem af fondsbestyrelsen siden da. Den nuværende valgperiode udløber i 2020.
Særlige kompetencer: Indblik i fundatsens tilblivelse og indhold og stor erfaring fra den daglige drift af EKJ’s virksomhed.

Email: JHE@ekj.dk ▪ Tlf: +45 3395 7263

Elise Heien.
Elise Heien.

Født 1954
Uddannet teknisk assistent 1973. Har siden været aktiv i EKJ’s administration, herunder som direktionssekretær og i en lang årrække som ansvarlig for regnskabsafdelingens daglige drift og HR. Siden 2011 ansvarlig for administration og HR.
Valgt til bestyrelsen i 2001, og siden genvalgt hvert 3. år. Den nuværende valgperiode udløber i 2020.
Særlige kompetencer: Generel viden og erfaring med udførelse af regnskab, herunder EKJ fondens regnskab og administration - bl.a. administration af EKJ-aktier. Detailkendskab til medarbejderstaben i EKJ.

Email: EHE@ekj.dk ▪ Tlf: +45 3395 7219

 

Tove Frost
Tove Frost

Født 1946
Teknisk administrativ assistent i EKJ i ca. 35 år.
Uddannet teknisk assistent i 1964.
Valgt medlem af bestyrelsen siden 1991, og derefter genopstilling af EKJ’s medarbejdere adskillige gange med tre års interval. Den nuværende valgperioden udløber i 2019.
Særlige kompetencer: Administrative hjælpefunktioner og stort kendskab til EKJ’s virksomhed – herunder kollegerne.

Email: TFR@ekj.dk ▪ Tlf: +45 3395 7206

Finn Oemig.
Finn Oemig.

Født 1955.
Uddannet Cand Scient Biolog i 1984. Fagchef i EKJ’s miljøafdeling.
Valgt til fondsbestyrelsen i 2008 efter opstilling af EKJ’s ledende medarbejdere, og genudpeget hvert 3. år siden. Den nuværende valgperiode udløber i 2020.
Særlige kompetencer: Stort kendskab til EKJ’s medarbejderstab og mange eksterne kunder, myndigheder samt lovgivning specielt på miljøområdet.

Email: FOE@ekj.dk ▪ Tlf: +45 3395 7280

 
EKJ BLEGDAMSVEJ 58 2100 KØBENHAVN Ø INFO@EKJ.DK TELEFON +45 3311 1414 CVR: 83175419